ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I05 Chirurgické ošetření poranění oka

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poraněním oka, u kterých byl vzniklý defekt řešen chirurgicky. Pro tuto DRG bázi jsou na základě počtu operačních dní, v rámci nichž je řešeno jak samotné poranění, tak jeho následky, definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 5
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - penetrujicí nebo perforující poranění oka
  • S052 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - ošetření penetrujícího a perforujícího poranění
  • 75323 PENETRUJÍCÍ A PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - cizí těleso v oku nebo očnici
  • H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - vynětí cizího tělesa
  • 75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM
  • 75445 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - cizí těleso v oku nebo očnici
  • H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - pars plana vitrektomie
  • 75449 PARS PLANA VITREKTOMIE – 1 OKO
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - vynětí cizího tělesa zadní cestou
  • 75321 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace