ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I06 Odstranění sklivce

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním oka, u kterých byl odstraněn sklivec a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě závažnosti hlavní diagnózy definovány 3 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 6
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-F03, 02-F04, 02-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185 TBC oka
  • A710 Počáteční stadium trachomu
  • A711 Aktivní stadium trachomu
  • A719 Trachom NS
  • B005 Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023 Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300 Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580 Toxoplazmové postižení očí
  • B691 Cysticerkóza oka
  • B940 Následky trachomu
  • H150 Skleritida
  • H151 Episkleritida
  • H160 Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162 Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163 Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164 Neovaskularizace rohovky
  • H168 Jiná keratitida
  • H169 Keratitida NS
  • H190 Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191 Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200 Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201 Chronická iridocyklitida
  • H202 Fakolytická iridocyklitida
  • H208 Jiná iridocyklitida
  • H209 Iridocyklitida NS
  • H220 Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221 Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300 Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301 Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302 Cyclitis posterior
  • H308 Jiné chorioretinální záněty
  • H309 Chorioretinální zánět NS
  • H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440 Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441 Jiná endoftalmitida
  • H451 Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - onemocnění sklivce, sítnice nebo cévnatky
  • H314 Odchlípení cévnatky
  • H330 Odchlípení sítnice s trhlinou
  • H331 Rozštěp a cysty sítnice
  • H332 Serózní odchlípení sítnice
  • H333 Trhliny sítnice bez odchlípení
  • H334 Trakční odchlípení sítnice
  • H335 Jiné odchlípení sítnice
  • H340 Přechodný uzávěr sítnicové tepny
  • H341 Centrální uzávěr sítnicové tepny
  • H342 Jiné uzávěry sítnicové tepny
  • H348 Jiné sítnicové cévní uzávěry
  • H349 Sítnicový cévní uzávěr NS
  • H350 Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
  • H351 Retinopatie nedonošených
  • H352 Jiná proliferativní retinopatie
  • H353 Degenerace makuly a zadního pólu
  • H354 Periferní degenerace sítnice
  • H355 Dědičná dystrofie sítnice
  • H356 Krvácení retinální
  • H357 Oddělení sítnicových vrstev
  • H358 Jiná určená onemocnění sítnice
  • H359 Onemocnění sítnice NS
  • H360 Diabetická retinopatie (E10-E14+ s char. .3 na čtvrtém místě)
  • H368 Jiné postižení sítnice při nemocech ZJ
  • H430 Výhřez sklivce
  • H431 Krvácení do sklivce
  • H432 Krystalické uloženiny ve sklivci
  • H433 Jiné zákaly sklivce
  • H438 Jiné nemoci sklivce
  • H439 Nemoc sklivce NS
  • H450 Krvácení do sklivce při nemocech ZJ
  • H458 Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406 Sekundární glaukom po léčivech
  • H408 Jiný glaukom
  • H409 Glaukom NS
  • H420 Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428 Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozená vada čočky nebo sklivce
  • Q120 Vrozený zákal
  • Q121 Vrozené přemístění čočky
  • Q140 Vrozené vady sklivce
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění sklivce
  • 75449 PARS PLANA VITREKTOMIE – 1 OKO
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetická retinopatie
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění sklivce
  • 75449 PARS PLANA VITREKTOMIE – 1 OKO
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace