ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I07 Odstranění celého oka nebo části oka z předního segmentu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním oka, u kterých byla odstraněna celá oční koule, nebo část předního segmentu oka a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-F01, 02-N01, 02-T01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé onemocnění oka
  • H160 Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162 Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163 Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164 Neovaskularizace rohovky
  • H168 Jiná keratitida
  • H169 Keratitida NS
  • H191 Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H440 Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441 Jiná endoftalmitida
  • H451 Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění celého oka, nebo jeho části
  • 75327 KERATEKTOMIE
  • 75371 ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční poruchy rohovky
  • H170 Adherující leukom
  • H171 Jiný centrální rohovkový zákal
  • H178 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
  • H179 Rohovková jizva a zákal NS
  • H180 Rohovková pigmentace a depozita
  • H181 Bulózní keratopatie
  • H182 Jiný edém rohovky
  • H183 Změny v rohovkových vrstvách
  • H184 Degenerace rohovky
  • H185 Dědičné dystrofie rohovky
  • H186 Keratokonus
  • H187 Jiné deformace rohovky
  • H188 Jiná určená onemocnění rohovky
  • H189 Nemoc rohovky NS
  • H198 Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
  • H522 Astigmatismus
  • H590 Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441 Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690 ZN - spojivka [conjunctiva]
  • C691 ZN - rohovka [cornea]
  • C692 ZN - sítnice [retina]
  • C693 ZN - cévnatka [chorioidea]
  • C694 ZN - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • C695 ZN - slzná žláza a slzovod
  • C696 ZN - očnice [orbita]
  • C698 ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699 ZN - oko NS
  • D310 Nezhoubný novotvar - spojivka [conjunctiva]
  • D311 Nezhoubný novotvar - rohovka [cornea]
  • D312 Nezhoubný novotvar - sítnice [retina]
  • D313 Nezhoubný novotvar - cévnatka [chorioidea]
  • D314 Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • D315 Nezhoubný novotvar - slzná žláza a slzovod
  • D316 Nezhoubný novotvar - očnice [orbita] NS
  • D319 Nezhoubný novotvar - oko NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky, duhovky nebo celého očního bulbu
  • 75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ
  • 75371 ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
  • 75373 PROSTÁ EXENTERACE OČNICE
  • 75431 IRIDOCYKLEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - poranění oka
  • S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S056 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
  • T150 Cizí těleso v rohovce
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky nebo duhovky
  • 75327 KERATEKTOMIE
  • 75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - penetrujicí nebo perforující poranění oka
  • S052 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
 • | Hlavní diagnózy - onemocnění očnice
  • H052 Exoftalmické stavy
  • H053 Deformace očnice
  • H054 Enoftalmus
  • H058 Jiná onemocnění očnice
  • H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
  • H445 Degenerativní stavy očního bulbu
 • | Hlavní diagnózy - slepota
  • H540 Slepota binokulární
  • H544 Slepota monokulární
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění očního bulbu
  • 75371 ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace