Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I07 Odstranění celého oka nebo části oka z předního segmentu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním oka, u kterých byla odstraněna celá oční koule, nebo část předního segmentu oka a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-F01, 02-N01, 02-T01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé onemocnění oka
  • H160Vřed rohovky - ulcus corneae
  • H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitida
  • H163Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164Neovaskularizace rohovky
  • H168Jiná keratitida
  • H169Keratitida NS
  • H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441Jiná endoftalmitida
  • H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění celého oka, nebo jeho části
  • 75327KERATEKTOMIE
  • 75371ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční poruchy rohovky
  • H170Adherující leukom
  • H171Jiný centrální rohovkový zákal
  • H178Jiné rohovkové jizvy a zákaly
  • H179Rohovková jizva a zákal NS
  • H180Rohovková pigmentace a depozita
  • H181Bulózní keratopatie
  • H182Jiný edém rohovky
  • H183Změny v rohovkových vrstvách
  • H184Degenerace rohovky
  • H185Dědičné dystrofie rohovky
  • H186Keratokonus
  • H187Jiné deformace rohovky
  • H188Jiná určená onemocnění rohovky
  • H189Nemoc rohovky NS
  • H198Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
  • H522Astigmatismus
  • H590Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky
  • 75327KERATEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C690ZN - spojivka - conjunctiva
  • C691ZN - rohovka - cornea
  • C692ZN - sítnice - retina
  • C693ZN - cévnatka - chorioidea
  • C694ZN - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • C695ZN - slzná žláza a slzovod
  • C696ZN - očnice - orbita
  • C698ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699ZN - oko NS
  • D310Nezhoubný novotvar - spojivka - conjunctiva
  • D311Nezhoubný novotvar - rohovka - cornea
  • D312Nezhoubný novotvar - vsítnice - retina
  • D313Nezhoubný novotvar - cévnatka - chorioidea
  • D314Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • D315Nezhoubný novotvar - slzná žláza a slzovod
  • D316Nezhoubný novotvar - očnice - orbita NS
  • D319Nezhoubný novotvar - oko NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky, duhovky nebo celého očního bulbu
  • 75337IRIDEKTOMIE OPERACÍ
  • 75371ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
  • 75373PROSTÁ EXENTERACE OČNICE
  • 75431IRIDOCYKLEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - poranění oka
  • S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S056Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa
  • T150Cizí těleso v rohovce
  • T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění rohovky nebo duhovky
  • 75327KERATEKTOMIE
  • 75337IRIDEKTOMIE OPERACÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - penetrujicí nebo perforující poranění oka
  • S052Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa
 • | Hlavní diagnózy - onemocnění očnice
  • H052Exoftalmické stavy
  • H053Deformace očnice
  • H054Enoftalmus
  • H058Jiná onemocnění očnice
  • H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
  • H445Degenerativní stavy očního bulbu
 • | Hlavní diagnózy - slepota
  • H540Slepota binokulární
  • H544Slepota monokulární
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění očního bulbu
  • 75371ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace