ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I09 Filtrační operace pro glaukom

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s glaukomem, u kterých byla provedena filtrační operace pro glaukom pro zajištění správného odtoku nitrooční tekutiny a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta a drenážního implantátu definovány 3 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-F04, 02-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406Sekundární glaukom po léčivech
  • H408Jiný glaukom
  • H409Glaukom NS
  • H420Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozený glaukom
  • Q150Vrozený glaukom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - filtrační operace
  • 75337IRIDEKTOMIE OPERACÍ
  • 75339FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU
  • 91721(DRG) DRENÁŽNÍ IMPLANTÁT PRO GLAUKOM
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace