ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I12 Jiný chirurgický výkon na oku nebo očnici

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocnění oka nebo očnice, u kterých bylo onemocnění řešeno chirurgicky a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta a závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-Z02, 02-F03, 02-F04, 02-N01, 02-V01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánět očnice
  • H050Akutní zánět očnice
  • H051Chronická zánětlivá onemocnění očnice
  • H061Parazitární postižení očnice při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - drenáž abscesu orbity
  • 75369DRENÁŽ ABSCESU ORBITY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C691ZN - rohovka - cornea
  • C692ZN - sítnice - retina
  • C693ZN - cévnatka - chorioidea
  • C694ZN - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • C696ZN - očnice - orbita
  • C698ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699ZN - oko NS
  • D092Ca.in situ - oko
  • D311Nezhoubný novotvar - rohovka - cornea
  • D312Nezhoubný novotvar - vsítnice - retina
  • D313Nezhoubný novotvar - cévnatka - chorioidea
  • D314Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • D316Nezhoubný novotvar - očnice - orbita NS
  • D319Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H213Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očnice
  • H052Exoftalmické stavy
  • H053Deformace očnice
  • H054Enoftalmus
  • H058Jiná onemocnění očnice
  • H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - orbitotomie
  • 75319LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
  • 75375PŘEDNÍ ORBITOTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očnice
  • H052Exoftalmické stavy
  • H053Deformace očnice
  • H054Enoftalmus
  • H058Jiná onemocnění očnice
  • H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukce očnice
  • 75319LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
  • 75377DEKOMPRESE 1 - 2 STĚN OČNICE
  • 75381REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185TBC oka
  • A710Počáteční stadium trachomu
  • A711Aktivní stadium trachomu
  • A719Trachom NS
  • B005Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580Toxoplazmové postižení očí
  • B691Cysticerkóza oka
  • B940Následky trachomu
  • H150Skleritida
  • H151Episkleritida
  • H160Vřed rohovky - ulcus corneae
  • H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitida
  • H163Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164Neovaskularizace rohovky
  • H168Jiná keratitida
  • H169Keratitida NS
  • H190Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201Chronická iridocyklitida
  • H202Fakolytická iridocyklitida
  • H208Jiná iridocyklitida
  • H209Iridocyklitida NS
  • H220Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302Cyclitis posterior
  • H308Jiné chorioretinální záněty
  • H309Chorioretinální zánět NS
  • H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441Jiná endoftalmitida
  • H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 1
  • 75331EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE
  • 75333PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění sítnice
  • H330Odchlípení sítnice s trhlinou
  • H331Rozštěp a cysty sítnice
  • H332Serózní odchlípení sítnice
  • H333Trhliny sítnice bez odchlípení
  • H334Trakční odchlípení sítnice
  • H335Jiné odchlípení sítnice
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75361OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE - JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)
  • 75473EPISKLERÁLNÍ CERKLÁŽ A PLOMBÁŽ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406Sekundární glaukom po léčivech
  • H408Jiný glaukom
  • H409Glaukom NS
  • H420Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75333PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C691ZN - rohovka - cornea
  • C692ZN - sítnice - retina
  • C693ZN - cévnatka - chorioidea
  • C694ZN - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • C696ZN - očnice - orbita
  • C698ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699ZN - oko NS
  • D092Ca.in situ - oko
  • D311Nezhoubný novotvar - rohovka - cornea
  • D312Nezhoubný novotvar - vsítnice - retina
  • D313Nezhoubný novotvar - cévnatka - chorioidea
  • D314Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • D316Nezhoubný novotvar - očnice - orbita NS
  • D319Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H213Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75331EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE
  • 75441EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - vrozená vada čočky
  • Q120Vrozený zákal
  • Q121Vrozené přemístění čočky
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - přední vitrektomie
  • 75357PŘEDNÍ VITREKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - myopie
  • H521Myopie - krátkozrakost
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - skleroplastická operace
  • 75451SKLEROPLASTICKÁ OPERACE - 1 OKO
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace