ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I12 Jiný chirurgický výkon na oku nebo očnici

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocnění oka nebo očnice, u kterých bylo onemocnění řešeno chirurgicky a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta a závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-Z02, 02-F03, 02-F04, 02-N01, 02-V01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánět očnice
  • H050 Akutní zánět očnice
  • H051 Chronická zánětlivá onemocnění očnice
  • H061 Parazitární postižení očnice při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - drenáž abscesu orbity
  • 75369 DRENÁŽ ABSCESU ORBITY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C691 ZN - rohovka [cornea]
  • C692 ZN - sítnice [retina]
  • C693 ZN - cévnatka [chorioidea]
  • C694 ZN - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • C696 ZN - očnice [orbita]
  • C698 ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699 ZN - oko NS
  • D092 Karcinom in situ - oko
  • D311 Nezhoubný novotvar - rohovka [cornea]
  • D312 Nezhoubný novotvar - sítnice [retina]
  • D313 Nezhoubný novotvar - cévnatka [chorioidea]
  • D314 Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • D316 Nezhoubný novotvar - očnice [orbita] NS
  • D319 Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očnice
  • H052 Exoftalmické stavy
  • H053 Deformace očnice
  • H054 Enoftalmus
  • H058 Jiná onemocnění očnice
  • H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - orbitotomie
  • 75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
  • 75375 PŘEDNÍ ORBITOTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očnice
  • H052 Exoftalmické stavy
  • H053 Deformace očnice
  • H054 Enoftalmus
  • H058 Jiná onemocnění očnice
  • H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukce očnice
  • 75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
  • 75377 DEKOMPRESE 1 - 2 STĚN OČNICE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185 TBC oka
  • A710 Počáteční stadium trachomu
  • A711 Aktivní stadium trachomu
  • A719 Trachom NS
  • B005 Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023 Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300 Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580 Toxoplazmové postižení očí
  • B691 Cysticerkóza oka
  • B940 Následky trachomu
  • H150 Skleritida
  • H151 Episkleritida
  • H160 Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162 Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163 Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164 Neovaskularizace rohovky
  • H168 Jiná keratitida
  • H169 Keratitida NS
  • H190 Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191 Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200 Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201 Chronická iridocyklitida
  • H202 Fakolytická iridocyklitida
  • H208 Jiná iridocyklitida
  • H209 Iridocyklitida NS
  • H220 Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221 Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300 Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301 Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302 Cyclitis posterior
  • H308 Jiné chorioretinální záněty
  • H309 Chorioretinální zánět NS
  • H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440 Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441 Jiná endoftalmitida
  • H451 Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 1
  • 75331 EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE
  • 75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění sítnice
  • H330 Odchlípení sítnice s trhlinou
  • H331 Rozštěp a cysty sítnice
  • H332 Serózní odchlípení sítnice
  • H333 Trhliny sítnice bez odchlípení
  • H334 Trakční odchlípení sítnice
  • H335 Jiné odchlípení sítnice
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75361 OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE - JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)
  • 75473 EPISKLERÁLNÍ CERKLÁŽ A PLOMBÁŽ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406 Sekundární glaukom po léčivech
  • H408 Jiný glaukom
  • H409 Glaukom NS
  • H420 Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428 Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar oka
  • C691 ZN - rohovka [cornea]
  • C692 ZN - sítnice [retina]
  • C693 ZN - cévnatka [chorioidea]
  • C694 ZN - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • C696 ZN - očnice [orbita]
  • C698 ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699 ZN - oko NS
  • D092 Karcinom in situ - oko
  • D311 Nezhoubný novotvar - rohovka [cornea]
  • D312 Nezhoubný novotvar - sítnice [retina]
  • D313 Nezhoubný novotvar - cévnatka [chorioidea]
  • D314 Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • D316 Nezhoubný novotvar - očnice [orbita] NS
  • D319 Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na oku 2
  • 75331 EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE
  • 75441 EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - vrozená vada čočky
  • Q120 Vrozený zákal
  • Q121 Vrozené přemístění čočky
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - přední vitrektomie
  • 75357 PŘEDNÍ VITREKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - myopie
  • H521 Myopie - krátkozrakost
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - skleroplastická operace
  • 75451 SKLEROPLASTICKÁ OPERACE - 1 OKO
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace