ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I13 Malý chirurgický výkon na očních adnexech

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocnění očních adnex, u kterých bylo onemocnění řešeno chirurgicky a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta a závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-Z02, 02-F05, 02-N01, 02-T01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185 TBC oka
  • A710 Počáteční stadium trachomu
  • A711 Aktivní stadium trachomu
  • A719 Trachom NS
  • B005 Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023 Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300 Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580 Toxoplazmové postižení očí
  • B691 Cysticerkóza oka
  • B940 Následky trachomu
  • H150 Skleritida
  • H151 Episkleritida
  • H160 Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162 Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163 Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164 Neovaskularizace rohovky
  • H168 Jiná keratitida
  • H169 Keratitida NS
  • H190 Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191 Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200 Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201 Chronická iridocyklitida
  • H202 Fakolytická iridocyklitida
  • H208 Jiná iridocyklitida
  • H209 Iridocyklitida NS
  • H220 Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221 Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300 Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301 Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302 Cyclitis posterior
  • H308 Jiné chorioretinální záněty
  • H309 Chorioretinální zánět NS
  • H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440 Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441 Jiná endoftalmitida
  • H451 Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý chirurgický výkon na očních adnexech
  • 75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA
  • 75391 TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)
  • 75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zánět slzných cest
  • H040 Dakryoadenitida
  • H043 Akutní a neurčený zánět slzných cest
  • H044 Chronický zánět slzných cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - exstirpace slzného vaku
  • 75417 EXSTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - entropium nebo ektropium očního víčka
  • H020 Entropium a trichiáza očního víčka
  • H021 Ektropium očního víčka
  • Q101 Vrozené ektropium
  • Q102 Vrozené entropium
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace entropia nebo ektropia
  • 75395 OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - Lagoftalmus
  • H022 Lagoftalmus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - tarsorafie, blefarorafie
  • 75391 TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - Blefarochalaza
  • H023 Blefarochaláza
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro ochabnutí očního víčka
  • 75399 DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS - EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - Ptóza očního víčka
  • H024 Ptóza očního víčka
  • Q100 Vrozená ptóza
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekce ptózy očního víčka
  • 61413 KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)
  • 75393 KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - xantelazma
  • H026 Xantelazma očního víčka
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění xantelasmy očního víčka
  • 61411 XANTHELASMA - XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očního víčka
  • H020 Entropium a trichiáza očního víčka
  • H021 Ektropium očního víčka
  • H022 Lagoftalmus
  • H023 Blefarochaláza
  • H024 Ptóza očního víčka
  • H025 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
  • H027 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
  • H028 Jiné určené nemoci očního víčka
  • H029 Nemoci očního víčka NS
  • Q103 Jiné vrozené vady očního víčka
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekční operace očního víčka
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 75397 SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU
  • 75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)
  • 75413 KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM
  • 75414 PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar spojivky
  • C690 ZN - spojivka [conjunctiva]
  • D310 Nezhoubný novotvar - spojivka [conjunctiva]
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace spojivky
  • 75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar očních adnex
  • C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441 Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690 ZN - spojivka [conjunctiva]
  • D031 Melanom in situ očního víčka‚ včetně koutku
  • D041 Karcinom in situ - kůže očního víčka, včetně koutku
  • D221 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
  • D231 Jiné nezhoubné novotvary kůže očního víčka včetně koutku
  • D310 Nezhoubný novotvar - spojivka [conjunctiva]
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace očního víčka
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61133 RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 66839 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH
  • 75413 KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM
  • 75414 PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 11:

 • | Hlavní diagnózy - poranění očních adnex
  • P153 Poranění oka za porodu
  • S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
  • S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S058 Jiná poranění oka a očnice
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekční výkon na očních adnexech
  • 75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA
  • 75397 SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU
  • 75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)
  • 75419 KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 12:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění spojivky
  • H110 Pterygium
  • H111 Degenerace a depozita spojivky
  • H112 Jizvy spojivky
  • H113 Krvácení do spojivky
  • H114 Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
  • H118 Jiná určená onemocnění spojivky
  • H119 Onemocnění spojivky NS
  • H138 Jiné nemoci spojivky při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace spojivky
  • 75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace