ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I13 Malý chirurgický výkon na očních adnexech

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocnění očních adnex, u kterých bylo onemocnění řešeno chirurgicky a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta a závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-Z02, 02-F05, 02-N01, 02-T01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185TBC oka
  • A710Počáteční stadium trachomu
  • A711Aktivní stadium trachomu
  • A719Trachom NS
  • B005Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580Toxoplazmové postižení očí
  • B691Cysticerkóza oka
  • B940Následky trachomu
  • H150Skleritida
  • H151Episkleritida
  • H160Vřed rohovky - ulcus corneae
  • H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitida
  • H163Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164Neovaskularizace rohovky
  • H168Jiná keratitida
  • H169Keratitida NS
  • H190Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201Chronická iridocyklitida
  • H202Fakolytická iridocyklitida
  • H208Jiná iridocyklitida
  • H209Iridocyklitida NS
  • H220Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302Cyclitis posterior
  • H308Jiné chorioretinální záněty
  • H309Chorioretinální zánět NS
  • H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441Jiná endoftalmitida
  • H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý chirurgický výkon na očních adnexech
  • 75317BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA
  • 75391TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)
  • 75411PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zánět slzných cest
  • H040Dakryoadenitida
  • H043Akutní a neurčený zánět slzných cest
  • H044Chronický zánět slzných cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - exstirpace slzného vaku
  • 75417EXSTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - entropium nebo ektropium očního víčka
  • H020Entropium a trichiáza očního víčka
  • H021Ektropium očního víčka
  • Q101Vrozené ektropium
  • Q102Vrozené entropium
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace entropia nebo ektropia
  • 75395OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - Lagoftalmus
  • H022Lagoftalmus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - tarsorafie, blefarorafie
  • 75391TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - Blefarochalaza
  • H023Blefarochalaza
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro ochabnutí očního víčka
  • 75399DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS- EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - Ptóza očního víčka
  • H024Ptóza očního víčka
  • Q100Vrozená ptóza
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekce ptózy očního víčka
  • 61413KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)
  • 75393KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - xantelazma
  • H026Xantelazma očního víčka
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění xantelasmy očního víčka
  • 61411XANTHELASMA - XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění očního víčka
  • H020Entropium a trichiáza očního víčka
  • H021Ektropium očního víčka
  • H022Lagoftalmus
  • H023Blefarochalaza
  • H024Ptóza očního víčka
  • H025Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
  • H027Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
  • H028Jiné určené nemoci očního víčka
  • H029Nemoci očního víčka NS
  • Q103Jiné vrozené vady očního víčka
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekční operace očního víčka
  • 61129EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 75397SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU
  • 75411PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
  • 75413KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM
  • 75414PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar spojivky
  • C690ZN - spojivka - conjunctiva
  • D310Nezhoubný novotvar - spojivka - conjunctiva
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace spojivky
  • 75411PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar očních adnex
  • C431Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690ZN - spojivka - conjunctiva
  • D031Melanoma in situ očního víčka, včetně koutku
  • D041Ca.in situ - kůže očního víčka, včetně koutku
  • D221Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
  • D231Jiné nezhoubné novotvary kůže očního víčka, včetně koutku
  • D310Nezhoubný novotvar - spojivka - conjunctiva
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace očního víčka
  • 61123EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61133RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 75413KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM
  • 75414PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 11:

 • | Hlavní diagnózy - poranění očních adnex
  • P153Poranění oka za porodu
  • S011Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
  • S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S058Jiná poranění oka a očnice
  • T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekční výkon na očních adnexech
  • 75317BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA
  • 75397SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU
  • 75411PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
  • 75419KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 12:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění spojivky
  • H110Pterygium
  • H111Degenerace a depozita spojivky
  • H112Jizvy spojivky
  • H113Krvácení do spojivky
  • H114Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
  • H118Jiná určená onemocnění spojivky
  • H119Onemocnění spojivky NS
  • H138Jiné nemoci spojivky při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - plastická operace spojivky
  • 75411PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace