Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-K01 Zánětlivá onemocnění oka

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětlivým onemocněním oka, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění. Pro tuto DRG bázi jsou na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 19
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185TBC oka
  • A710Počáteční stadium trachomu
  • A711Aktivní stadium trachomu
  • A719Trachom NS
  • B005Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580Toxoplazmové postižení očí
  • B691Cysticerkóza oka
  • B940Následky trachomu
  • H150Skleritida
  • H151Episkleritida
  • H160Vřed rohovky - ulcus corneae
  • H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitida
  • H163Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164Neovaskularizace rohovky
  • H168Jiná keratitida
  • H169Keratitida NS
  • H190Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201Chronická iridocyklitida
  • H202Fakolytická iridocyklitida
  • H208Jiná iridocyklitida
  • H209Iridocyklitida NS
  • H220Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302Cyclitis posterior
  • H308Jiné chorioretinální záněty
  • H309Chorioretinální zánět NS
  • H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441Jiná endoftalmitida
  • H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace