ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 02-K01 Zánětlivá onemocnění oka

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

02-K01-01 Zánětlivá onemocnění oka u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 02-K01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 2 až 4 z DRG báze 02-K01 Zánětlivá onemocnění oka.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 2 — 4
02-K01-02 Zánětlivá onemocnění oka u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 02-K01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0 až 1 z DRG báze 02-K01 Zánětlivá onemocnění oka.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 0 — 1
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace