Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-K04 Funkční poruchy čočky

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-K04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční poruchou čočky, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 22
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-F02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční poruchy čočky
  • H250Senilní počínající katarakta
  • H251Senilní katarakta nukleární
  • H252Senilní přezrálá katarakta
  • H258Jiná senilní katarakta
  • H259Senilní katarakta NS
  • H260Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
  • H261Traumatická katarakta
  • H262Komplikovaná katarakta
  • H263Katarakta způsobená léčivy
  • H264Následná katarakta
  • H268Jiná určená katarakta
  • H269Katarakta NS
  • H270Afakie
  • H271Dislokace čočky
  • H278Jiná určená onemocnění čočky
  • H279Onemocnění čočky NS
  • H280Diabetická katarakta
  • H281Katarakta při j.por. přeměny látek, výživy a endokrin .nemocech ZJ
  • H282Katarakta při jiných nemocech ZJ
  • H288Jiné onemocnění čočky při nemocech ZJ
  • H442Degenerativní myopie
  • T852Mechanická komplikace nitrooční čočky
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace