ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-K08 Novotvary oka, očních adnex a očnice

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem oka, očních adnex, nebo očnice, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-N01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary oka, očních adnex a očnice
  • C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441 Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690 ZN - spojivka [conjunctiva]
  • C691 ZN - rohovka [cornea]
  • C692 ZN - sítnice [retina]
  • C693 ZN - cévnatka [chorioidea]
  • C694 ZN - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • C695 ZN - slzná žláza a slzovod
  • C696 ZN - očnice [orbita]
  • C698 ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699 ZN - oko NS
  • D031 Melanom in situ očního víčka‚ včetně koutku
  • D041 Karcinom in situ - kůže očního víčka, včetně koutku
  • D092 Karcinom in situ - oko
  • D221 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
  • D231 Jiné nezhoubné novotvary kůže očního víčka včetně koutku
  • D310 Nezhoubný novotvar - spojivka [conjunctiva]
  • D311 Nezhoubný novotvar - rohovka [cornea]
  • D312 Nezhoubný novotvar - sítnice [retina]
  • D313 Nezhoubný novotvar - cévnatka [chorioidea]
  • D314 Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • D315 Nezhoubný novotvar - slzná žláza a slzovod
  • D316 Nezhoubný novotvar - očnice [orbita] NS
  • D319 Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace