ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-K09 Oční traumata

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s očním traumatem, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 27
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-T01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - oční traumata
  • H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
  • H446 Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
  • H447 Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
  • P153 Poranění oka za porodu
  • S001 Zhmoždění (kontuze) očního víčka a periokulární krajiny
  • S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
  • S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
  • S0230 Zlomenina spodiny očnice; zavřená
  • S0231 Zlomenina spodiny očnice; otevřená
  • S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu
  • S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S051 Zhmoždění (kontuze) očního bulbu a tkání očnice
  • S052 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
  • S057 Avulze (vytržení) oka
  • S058 Jiná poranění oka a očnice
  • S059 Poranění oka a očnice NS
  • T150 Cizí těleso v rohovce
  • T151 Cizí těleso ve spojivkovém vaku
  • T158 Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
  • T159 Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
  • T260 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T262 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T263 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
  • T264 Popálenina oka a očních adnex, část NS
  • T265 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
  • T267 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T268 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
  • T269 Poleptání oka a očních adnex, část NS
  • T904 Následky poranění oka a očnice
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace