ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-K10 Oční traumata

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s očním traumatem, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění. Pro tuto DRG bázi jsou na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 28
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - oční traumata
  • H055Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
  • H446Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
  • H447Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
  • P153Poranění oka za porodu
  • S001Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny
  • S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
  • S011Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
  • S0230Zlomenina spodiny očnice; zavřená
  • S0231Zlomenina spodiny očnice; otevřená
  • S040Poranění nervu a drah zrakového nervu
  • S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S051Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice
  • S052Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa
  • S057Avulze - vytržení - oka
  • S058Jiná poranění oka a očnice
  • S059Poranění oka a očnice NS
  • T150Cizí těleso v rohovce
  • T151Cizí těleso ve spojivkovém vaku
  • T158Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
  • T159Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
  • T260Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
  • T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T262Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T263Popálenina jiných částí oka a očních adnex
  • T264Popálenina oka a očních adnex, část NS
  • T265Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
  • T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
  • T267Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T268Poleptání jiných částí oka a očních adnex
  • T269Poleptání oka a očních adnex, část NS
  • T904Následky poranění oka a očnice
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace