ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 2.0
  Odeslat komentář

DRG báze 02-M01 Laserová a koagulační léčba

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním oka, u kterých byl proveden laserový či koagulační výkon a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-Z01, 02-F03, 02-F04, 02-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění oka
  • A185TBC oka
  • A710Počáteční stadium trachomu
  • A711Aktivní stadium trachomu
  • A719Trachom NS
  • B005Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B580Toxoplazmové postižení očí
  • B691Cysticerkóza oka
  • B940Následky trachomu
  • H150Skleritida
  • H151Episkleritida
  • H160Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164Neovaskularizace rohovky
  • H168Jiná keratitida
  • H169Keratitida NS
  • H190Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H200Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201Chronická iridocyklitida
  • H202Fakolytická iridocyklitida
  • H208Jiná iridocyklitida
  • H209Iridocyklitida NS
  • H220Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H300Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302Cyclitis posterior
  • H308Jiné chorioretinální záněty
  • H309Chorioretinální zánět NS
  • H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441Jiná endoftalmitida
  • H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - onemocnění sítnice a sklivce
  • H330Odchlípení sítnice s trhlinou
  • H331Rozštěp a cysty sítnice
  • H332Serózní odchlípení sítnice
  • H333Trhliny sítnice bez odchlípení
  • H334Trakční odchlípení sítnice
  • H335Jiné odchlípení sítnice
  • H340Přechodný uzávěr sítnicové tepny
  • H341Centrální uzávěr sítnicové tepny
  • H342Jiné uzávěry sítnicové tepny
  • H348Jiné sítnicové cévní uzávěry
  • H349Sítnicový cévní uzávěr NS
  • H350Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
  • H351Retinopatie nedonošených
  • H352Jiná proliferativní retinopatie
  • H353Degenerace makuly a zadního pólu
  • H354Periferní degenerace sítnice
  • H355Dědičná dystrofie sítnice
  • H356Krvácení retinální
  • H357Oddělení sítnicových vrstev
  • H358Jiná určená onemocnění sítnice
  • H359Onemocnění sítnice NS
  • H360Diabetická retinopatie (E10-E14+ s char. .3 na čtvrtém místě)
  • H368Jiné postižení sítnice při nemocech ZJ
  • H430Výhřez sklivce
  • H431Krvácení do sklivce
  • H432Krystalické uloženiny ve sklivci
  • H433Jiné zákaly sklivce
  • H438Jiné nemoci sklivce
  • H439Nemoc sklivce NS
  • H450Krvácení do sklivce při nemocech ZJ
  • H458Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406Sekundární glaukom po léčivech
  • H408Jiný glaukom
  • H409Glaukom NS
  • H420Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozený glaukom
  • Q150Vrozený glaukom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - laserová a koagulační léčba
  • 75335LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO.
  • 75365TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE
  • 75439LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - získaný glaukom
  • H401Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406Sekundární glaukom po léčivech
  • H408Jiný glaukom
  • H409Glaukom NS
  • H420Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozený glaukom
  • Q150Vrozený glaukom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - antiglaukomová cyklokryokoagulace
  • 75341CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO
2020 Klasifikační systém CZ-DRG 2.0 | Prohlášení o používání cookies | září 2019
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace