ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-R03 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-R03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem oka, u kterých byla provedena zevní radioterapie a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin dle počtu ozařovacích dnů, použité techniky ozařování a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-N01
Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar oka a očních adnex
  • C431Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690ZN - spojivka - conjunctiva
  • C691ZN - rohovka - cornea
  • C692ZN - sítnice - retina
  • C693ZN - cévnatka - chorioidea
  • C694ZN - řasnaté těleso - corpus ciliare
  • C695ZN - slzná žláza a slzovod
  • C696ZN - očnice - orbita
  • C698ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699ZN - oko NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - zevní radioterapie
  • 43111RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)
  • 43213RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43215RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)
  • 43311RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)
  • 43315RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43611RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)
  • 43633RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
  • 43637STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace