ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 02-V01 Vrozené vady oka, očních adnex a očnice

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 02-V01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu vrozených vad oka, očních adnex a očnice.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oka, očních adnex a očnice
  • Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí
  • Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu
  • Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí
  • Q107 Vrozené vady očnice
  • Q110 Cystický bulbus oční
  • Q111 Jiný anoftalmus
  • Q112 Mikroftalmus
  • Q113 Makroftalmus
  • Q120 Vrozený zákal
  • Q121 Vrozené přemístění čočky
  • Q122 Kolobom [coloboma] čočky
  • Q123 Vrozená afakie
  • Q124 Sférofakie
  • Q128 Jiné vrozené vady čočky
  • Q129 Vrozené vady čočky NS
  • Q130 Kolobom [coloboma] duhovky
  • Q131 Chybění duhovky
  • Q132 Jiné vrozené vady duhovky
  • Q133 Vrozený zákal rohovky
  • Q134 Jiné vrozené vady rohovky
  • Q135 Modrá skléra
  • Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka
  • Q139 Vrozené vady předního segmentu oka NS
  • Q140 Vrozené vady sklivce
  • Q141 Vrozené vady sítnice
  • Q142 Vrozená vada disku zrakového nervu [nervi optici]
  • Q143 Vrozené vady cévnatky
  • Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
  • Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka NS
  • Q150 Vrozený glaukom
  • Q158 Jiné určené vrozené vady oka
  • Q159 Vrozené vady oka NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace