ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 03 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami ucha, nosu, úst a hrdla (včetně například čelistních anomálií nebo poruch rovnováhy). Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 03 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 03 navrženo celkem 16 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 40 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 86 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 03
  • A186 TBC ucha
  • A360 Záškrt hltanu
  • A361 Nosohltanový záškrt
  • A362 Hrtanový záškrt
  • A545 Gonokoková faryngitida
  • A564 Chlamydiová infekce hltanu
  • A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida
  • A691 Jiné Vincentovy infekce
  • B002 Herpet.gingivostomat.a faryngotonzilit., původce: virus Herpes simplex
  • B053 Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • B085 Enterovirová vezikulární faryngitida
  • B370 Kandidová stomatitida
  • B442 Tonzilární aspergilóza
  • C000 ZN - horní ret, zevní
  • C001 ZN - dolní ret, zevní
  • C002 ZN - ret zevní, NS
  • C003 ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004 ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005 ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006 ZN - ústní koutek
  • C008 ZN - léze přesahující ret
  • C009 ZN - ret NS
  • C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020 ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021 ZN - hrana jazyka
  • C022 ZN - spodní strana jazyka
  • C023 ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024 ZN - jazyková mandle
  • C028 ZN - léze přesahující jazyk
  • C029 ZN - jazyk, NS
  • C030 ZN - horní dáseň
  • C031 ZN - dolní dáseň
  • C039 ZN - dáseň, NS
  • C040 ZN - přední část spodiny ústní
  • C041 ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048 ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049 ZN - spodina ústní NS
  • C050 ZN - tvrdé patro
  • C051 ZN - měkké patro
  • C052 ZN - čípek [uvula]
  • C058 ZN - léze přesahující patro
  • C059 ZN - patro NS
  • C060 ZN - sliznice tváře
  • C061 ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062 ZN - retromolární oblast
  • C068 ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069 ZN - ústa NS
  • C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C080 ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
  • C081 ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
  • C088 ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089 ZN - velká slinná žláza NS
  • C090 ZN - fossa tonsillaris
  • C091 ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098 ZN -léze přesahující mandli
  • C099 ZN - mandle [tonsilla] NS
  • C100 ZN - vallecula
  • C101 ZN - přední strana hrtanové příklopky - epiglottis
  • C102 ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103 ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104 ZN - branchiální rozštěp
  • C108 ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109 ZN - orofarynx NS
  • C110 ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111 ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112 ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113 ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118 ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119 ZN - nosohltan [nasopharynx] NS
  • C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
  • C130 ZN - postkrikoidní krajina
  • C131 ZN - aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
  • C132 ZN - zadní stěna hypofaryngu
  • C138 ZN - léze přesahující hypofarynx
  • C139 ZN - hypofarynx NS
  • C140 ZN - hltan [pharynx] NS
  • C142 ZN - Waldeyerův kruh
  • C148 ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C300 ZN - nosní dutina
  • C301 ZN - střední ucho
  • C310 ZN - čelistní dutina [sinus maxillaris]
  • C311 ZN - čichová dutina [sinus ethmoidalis]
  • C312 ZN - čelní dutina [sinus frontalis]
  • C313 ZN - klínová dutina [sinus sphenoidalis]
  • C318 ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
  • C319 ZN - vedlejší dutina NS
  • C320 ZN - glottis
  • C321 ZN - supraglottis
  • C322 ZN - subglottis
  • C323 ZN - hrtanová chrupavka
  • C328 ZN - léze přesahující hrtan
  • C329 ZN - hrtan [larynx] NS
  • C410 ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411 ZN - dolní čelist [mandibula]
  • C462 Kaposiho sarkom patra
  • D000 Karcinom in situ - ret, dutina ústní a hltan
  • D020 Karcinom in situ - hrtan
  • D100 Nezhoubný novotvar - ret
  • D101 Nezhoubný novotvar - jazyk
  • D102 Nezhoubný novotvar - ústní spodina
  • D103 Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
  • D104 Nezhoubný novotvar - mandle
  • D105 Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
  • D106 Nezhoubný novotvar - nosohltan [nasopharynx]
  • D107 Nezhoubný novotvar - hypofarynx
  • D109 Nezhoubný novotvar - hltan NS
  • D110 Nezhoubný novotvar - žláza příušní [glandula parotis]
  • D117 Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119 Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D140 Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
  • D141 Nezhoubný novotvar - hrtan
  • D164 Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
  • D165 Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
  • D370 Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
  • D380 Novotvar NNCH - hrtan
  • D385 Novotvar NNCH - jiné dýchací orgány
  • H600 Absces zevního ucha
  • H601 Celulitida zevního ucha
  • H602 Maligní otitis externa
  • H603 Jiná infekční otitis externa
  • H604 Cholesteatom zevního ucha
  • H605 Akutní neinfekční otitis externa
  • H608 Jiná otitis externa
  • H609 Otitis externa NS
  • H610 Perichondritida zevního ucha
  • H611 Neinfekční poruchy boltce
  • H612 Ztvrdlé cerumen
  • H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619 Nemoc zevního ucha NS
  • H620 Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621 Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622 Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623 Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624 Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H650 Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652 Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659 Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660 Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664 Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669 Zánět středního ucha NS
  • H670 Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671 Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678 Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680 Zánět Eustachovy trubice
  • H681 Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690 Zející Eustachova trubice [tuba patens]
  • H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699 Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H700 Akutní mastoiditida
  • H701 Chronická mastoiditida
  • H702 Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709 Mastoiditida NS
  • H71 Cholesteatom středního ucha
  • H720 Centrální perforace bubínku
  • H721 Atická perforace bubínku
  • H722 Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728 Jiné perforace bubínku
  • H729 Perforace bubínku NS
  • H730 Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731 Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H738 Jiné určené nemoci bubínku
  • H739 Nemoci bubínku NS
  • H740 Tympanoskleróza
  • H741 Adhezivní proces středního ucha
  • H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744 Polyp středního ucha
  • H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H750 Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H758 Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802 Kochleární otoskleróza
  • H808 Jiná otoskleróza
  • H809 Otoskleróza NS
  • H810 Ménierova nemoc
  • H811 Benigní paroxyzmální závrať [vertigo]
  • H812 Vestibulární neuronitida
  • H813 Jiná periferní závrať [vertigo]
  • H814 Závrať [vertigo] centrálního původu
  • H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819 Porucha vestibulární funkce NS
  • H82 Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H830 Zánět labyrintu (labyrintitida)
  • H831 Píštěl labyrintu
  • H832 Porucha funkce labyrintu
  • H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839 Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900 Převodní ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H901 Převodní ztráta sluchu‚ jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H902 Převodní ztráta sluchu NS
  • H903 Percepční ztráta sluchu oboustranná
  • H904 Percepční ztráta sluchu jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H905 Percepční ztráta sluchu NS
  • H906 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H907 Smíšená přev. a perc. ztráta sluchu‚jednostr.s nepor.sl. na druhé str.
  • H908 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu NS
  • H910 Ototoxická ztráta sluchu
  • H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912 Náhlá idiopatická ztráta sluchu
  • H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918 Jiná určená ztráta sluchu
  • H919 Ztráta sluchu NS
  • H920 Bolest v uchu (otalgie)
  • H921 Výtok z ucha (otorea)
  • H922 Krvácení z ucha (otoragie)
  • H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931 Ušní šelesty [tinnitus]
  • H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933 Onemocnění sluchového nervu
  • H938 Jiná určená onemocnění ucha
  • H939 Onemocnění ucha NS
  • H940 Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
  • H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • I860 Podjazykové varixy
  • J00 Akutní zánět nosohltanu
  • J010 Akutní zánět čelistní dutiny
  • J011 Akutní zánět čelní dutiny
  • J012 Akutní zánět čichové dutiny
  • J013 Akutní zánět klínové dutiny
  • J014 Akutní pansinusitida
  • J018 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
  • J019 Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J020 Streptokokový zánět hltanu
  • J028 Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organizmy
  • J029 Akutní zánět hltanu NS
  • J030 Streptokoková tonzilitida
  • J038 Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organizmy
  • J039 Akutní tonzilitida NS
  • J040 Akutní zánět hrtanu
  • J050 Akutní obstrukční zánět hrtanu (krup)
  • J051 Akutní epiglotitida
  • J060 Akutní zánět hltanu i hrtanu - laryngopharyngitis acuta
  • J068 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
  • J069 Akutní infekce horních dýchacích cest NS
  • J300 Vazomotorická rýma
  • J301 Alergická rýma způsobená pylem
  • J302 Jiná sezónní alergická rýma
  • J303 Jiná alergická rýma
  • J304 Alergická rýma NS
  • J310 Chronická rýma [rhinitis chronica]
  • J311 Chronický zánět nosohltanu [nasopharyngitis chronica]
  • J312 Chronický zánět hltanu [pharyngitis chronica]
  • J320 Chronický zánět čelistní dutiny
  • J321 Chronický zánět čelní dutiny
  • J322 Chronický zánět čichové dutiny
  • J323 Chronický zánět klínové dutiny
  • J324 Pansinusitida (chronická)
  • J328 Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
  • J329 Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J330 Polyp nosní dutiny
  • J331 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
  • J338 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
  • J339 Nosní polyp NS
  • J340 Absces, furunkl a karbunkl nosu
  • J341 Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
  • J342 Vybočení nosní přepážky
  • J343 Hypertrofie nosních skořep
  • J348 Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
  • J350 Chronický zánět mandlí – chronická tonzilitida [tonsillitis chronica]
  • J351 Hypertrofie mandlí
  • J352 Hypertrofie adenoidní tkáně
  • J353 Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
  • J358 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
  • J359 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
  • J36 Peritonzilární absces [abscessus peritonsillaris]
  • J370 Chronická laryngitida [laryngitis chronica]
  • J371 Chronická laryngotracheitida [laryngotracheitis chronica]
  • J380 Obrna hlasivek a hrtanu
  • J381 Polyp hlasivky a hrtanu
  • J382 Uzly hlasivek
  • J383 Jiné nemoci hlasivek
  • J384 Edém hrtanu
  • J385 Laryngeální spazmus
  • J386 Zúžení - stenóza - hrtanu
  • J387 Jiné nemoci hrtanu
  • J390 Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
  • J391 Jiný absces hltanu
  • J392 Jiné nemoci hltanu
  • J393 Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
  • J398 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
  • J399 Nemoc horních dýchacích cest NS
  • K000 Anodoncie
  • K001 Přespočetné zuby
  • K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003 Skvrnité zuby
  • K004 Poruchy tvorby zubů
  • K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006 Poruchy erupce zubů
  • K007 Syndrom prořezávání zubů
  • K008 Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009 Poruchy vývoje zubů NS
  • K010 Zaklíněné zuby
  • K011 Zadržené (retinované) zuby
  • K020 Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021 Kaz zuboviny (dentinu)
  • K022 Kaz zubního cementu
  • K023 Zastavený zubní kaz
  • K024 Odontoklázie
  • K025 Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028 Jiné zubní kazy
  • K029 Zubní kaz NS
  • K030 Nadměrné ožvýkání [attritio excessiva] zubů
  • K031 Abraze zubů
  • K032 Eroze zubů
  • K033 Patologická resorpce zubů
  • K034 Hypercementóza
  • K035 Ankylóza zubů
  • K036 Depozita (povlaky) na zubech
  • K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039 Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K040 Zánět zubní dřeně (pulpitida)
  • K041 Nekróza zubní dřeně
  • K042 Degenerace zubní dřeně
  • K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K044 Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
  • K045 Chronická apikální periodontitida
  • K046 Periapikální absces s dutinou
  • K047 Periapikální absces bez dutiny
  • K048 Kořenová cysta [cystis radicularis]
  • K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K050 Akutní zánět dásně [gingivitis acuta]
  • K051 Chronický zánět dásně [gingivitis chronica]
  • K052 Akutní periodontitida
  • K053 Chronická periodontitida
  • K054 Periodontóza
  • K055 Jiné periodontální nemoci
  • K056 Periodontální nemoc NS
  • K060 Ústup dásně (recese gingivy)
  • K061 Zbytnění dásně
  • K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070 Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071 Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073 Anomálie polohy zubů
  • K074 Vadný skus (malokluze) NS
  • K075 Funkční dentofaciální abnormality
  • K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078 Jiné dentofaciální anomálie
  • K079 Dentofaciální anomálie NS
  • K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081 Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083 Zadržený zubní kořen
  • K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090 Vývojové odontogenní cysty
  • K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092 Jiné cysty čelistí
  • K098 Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099 Cysta krajiny ústní NS
  • K100 Vývojové poruchy čelistí
  • K101 Centrální granulom z obrovských buněk
  • K102 Zánětlivá onemocnění čelistí
  • K103 Alveolitida čelistí
  • K108 Jiné určené nemoci čelistí
  • K109 Nemoc čelistí NS
  • K110 Atrofie slinné žlázy
  • K111 Hypertrofie slinné žlázy
  • K112 Zánět slinné žlázy (sialoadenitida)
  • K113 Absces slinné žlázy
  • K114 Píštěl slinné žlázy
  • K115 Sialolitiáza
  • K116 Mukokéla slinné žlázy
  • K117 Poruchy sekrece slin
  • K118 Jiné nemoci slinných žláz
  • K119 Nemoc slinné žlázy NS
  • K120 Recidivující afty
  • K121 Jiné formy stomatitidy
  • K122 Celulitida a absces úst
  • K123 Zánět ústní sliznice, ulcerativní (orální mukositida)
  • K130 Nemoci rtů
  • K131 Kousání tváří a rtů
  • K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133 Vlasatá leukoplakie
  • K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135 Ústní podslizniční fibróza
  • K136 Hyperplázie ústní sliznice z dráždění
  • K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K140 Zánět jazyka (glositida)
  • K141 Mapovitý jazyk
  • K142 Glossitis rhombica mediana
  • K143 Hypertrofie jazykových papil
  • K144 Atrofie jazykových papil
  • K145 Lingua plicata
  • K146 Glosodynie
  • K148 Jiné nemoci jazyka
  • K149 Nemoc jazyka NS
  • M950 Získaná deformita nosu
  • M951 Květákovité ucho
  • Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161 Vrozené chybění (atrézie) a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162 Chybění Eustachovy trubice
  • Q163 Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170 Nadpočetný boltec
  • Q171 Makrocie [macrotia]
  • Q172 Mikrocie [microtia]
  • Q173 Jiné znetvořené ucho
  • Q174 Vadně umístěné ucho
  • Q175 Vyčnívající ucho
  • Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179 Vrozená malformace ucha NS
  • Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181 Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady
  • Q184 Makrostomie
  • Q185 Mikrostomie
  • Q186 Makrocheilie
  • Q187 Mikrocheilie
  • Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
  • Q300 Atrézie choan
  • Q301 Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308 Jiné vrozené vady nosu
  • Q309 Vrozená vada nosu NS
  • Q310 Diafragma hrtanu
  • Q311 Vrozená subglotická stenóza
  • Q312 Hypoplázie hrtanu
  • Q313 Laryngokéla
  • Q315 Vrozená laryngomalacie
  • Q318 Jiné vrozené vady hrtanu
  • Q319 Vrozená vada hrtanu NS
  • Q351 Rozštěp tvrdého patra
  • Q353 Rozštěp měkkého patra
  • Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357 Rozštěp čípku
  • Q359 Rozštěp patra NS
  • Q360 Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361 Středový rozštěp rtu
  • Q369 Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370 Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371 Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372 Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373 Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378 Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379 Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q380 Vrozené malformace rtů nezařazené jinde
  • Q381 Ankyloglosie
  • Q382 Makroglosie
  • Q383 Jiné vrozené vady jazyka
  • Q384 Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
  • Q385 Vrozené vady patra nezařazené jinde
  • Q386 Jiné vrozené malformace úst
  • Q387 Hltanová výchlipka
  • Q388 Jiné vrozené vady hltanu
  • Q670 Asymetrie obličeje
  • Q671 Stlačený obličej
  • Q754 Mandibulofaciální dysostóza
  • Q755 Okulomandibulární dysostóza
  • R040 Krvácení z nosu [epistaxis]
  • R041 Krvácení z hrdla
  • R065 Dýchání ústy
  • R070 Bolest v hrdle
  • R196 Zápach z úst
  • R471 Anartrie a dysartrie
  • R478 Jiné a neurčené poruchy řeči
  • R490 Dysfonie
  • R491 Afonie
  • R492 Hypernazalita a hyponazalita
  • R498 Jiné a neurčené poruchy hlasu
  • S003 Povrchní poranění nosu
  • S004 Povrchní poranění ucha
  • S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
  • S012 Otevřená rána nosu
  • S013 Otevřená rána ucha
  • S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
  • S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní
  • S0220 Zlomenina nosních kostí; zavřená
  • S0221 Zlomenina nosních kostí; otevřená
  • S0240 Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
  • S0241 Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
  • S0250 Zlomenina zubu; zavřená
  • S0251 Zlomenina zubu; otevřená
  • S0260 Zlomenina dolní čelisti; zavřená
  • S0261 Zlomenina dolní čelisti; otevřená
  • S030 Vymknutí čelisti
  • S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní
  • S032 Dislokace zubu
  • S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
  • S034 Podvrtnutí a namožení čelisti
  • S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
  • S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
  • S081 Úrazová amputace ucha
  • S091 Poranění svalu a šlachy hlavy
  • S092 Úrazová ruptura (protržení) ušního bubínku
  • S100 Zhmoždění (kontuze) hrdla
  • S101 Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
  • S110 Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
  • S112 Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
  • S170 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
  • T16 Cizí těleso v uchu
  • T170 Cizí těleso v nosní dutině
  • T171 Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
  • T172 Cizí těleso v hltanu
  • T173 Cizí těleso v hrtanu
  • T180 Cizí těleso v ústech
  • T280 Popálenina úst a hltanu
  • T285 Poleptání úst a hltanu
  • T700 Ušní barotrauma
  • T701 Barotrauma dutin
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace