Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 03 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami ucha, nosu, úst a hrdla (včetně například čelistních anomálií nebo poruch rovnováhy). Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 03 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 03 navrženo celkem 16 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 42 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 94 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 03
  • A186 TBC ucha
  • A360 Záškrt hltanu
  • A361 Nosohltanový záškrt
  • A362 Hrtanový záškrt
  • A545 Gonokoková faryngitida
  • A564 Chlamydiová infekce hltanu
  • A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida
  • A691 Jiné Vincentovy infekce
  • B002 Herpet.gingivostomat.a faryngotonzilit., původce: virus Herpes simplex
  • B053 Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • B085 Enterovirová vezikulární faryngitida
  • B370 Kandidová stomatitida
  • B442 Tonzilární aspergilóza
  • C000 ZN - horní ret, zevní
  • C001 ZN - dolní ret, zevní
  • C002 ZN - ret zevní, NS
  • C003 ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004 ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005 ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006 ZN - komisura rtů
  • C008 ZN - léze přesahující ret
  • C009 ZN - ret NS
  • C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020 ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021 ZN - hrana jazyka
  • C022 ZN - spodní strana jazyka
  • C023 ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024 ZN - jazyková mandle
  • C028 ZN - léze přesahující jazyk
  • C029 ZN - jazyk, NS
  • C030 ZN - horní dáseň
  • C031 ZN - dolní dáseň
  • C039 ZN - dáseň, NS
  • C040 ZN - přední část spodiny ústní
  • C041 ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048 ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049 ZN - spodina ústní NS
  • C050 ZN - tvrdé patro
  • C051 ZN - měkké patro
  • C052 ZN - čípek-uvula
  • C058 ZN - léze přesahující patro
  • C059 ZN - patro NS
  • C060 ZN - sliznice tváře
  • C061 ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062 ZN - retromolární oblast
  • C068 ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069 ZN - ústa NS
  • C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C080 ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
  • C081 ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
  • C088 ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089 ZN - velká slinná žláza NS
  • C090 ZN - fossa tonsillaris
  • C091 ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098 ZN -léze přesahující mandli
  • C099 ZN - mandle - tonsilla NS
  • C100 ZN - vallecula
  • C101 ZN - přední strana epiglotiis
  • C102 ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103 ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104 ZN - branchiální rozštěp
  • C108 ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109 ZN - orofarynx NS
  • C110 ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111 ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112 ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113 ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118 ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119 ZN - nosohltan-nasopharynx NS
  • C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
  • C130 ZN - postkrikoidní krajina - regio postcricoidea
  • C131 ZN - aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
  • C132 ZN - zadní stěna hypofaryngu
  • C138 ZN - léze přesahující hypofarynx
  • C139 ZN - hypofarynx NS
  • C140 ZN - hltan - pharynx NS
  • C142 ZN - Waldeyerův kruh
  • C148 ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C300 ZN - nosní dutina
  • C301 ZN - střední ucho
  • C310 ZN - čelistní dutina - sinus maxillaris
  • C311 ZN - čichová dutina - sinus ethmoidalis
  • C312 ZN - čelní dutina - sinus frontalis
  • C313 ZN - klínová dutina - sinus sphenoidalis
  • C318 ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
  • C319 ZN - vedlejší dutina NS
  • C320 ZN - glottis
  • C321 ZN - supraglottis
  • C322 ZN - subglottis
  • C323 ZN - hrtanová chrupavka
  • C328 ZN - léze přesahující hrtan
  • C329 ZN - hrtan - larynx NS
  • C390 ZN - horní dýchací cesty, část NS
  • C410 ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411 ZN - dolní čelist - mandibula
  • C462 Kaposiho sarkom patra
  • C760 ZN - hlava, obličej a krk
  • D000 Ca.in situ - ret, dutina ústní a hltan
  • D020 Ca.in situ - hrtan
  • D100 Nezhoubný novotvar - ret
  • D101 Nezhoubný novotvar - jazyk
  • D102 Nezhoubný novotvar - ústní spodina
  • D103 Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
  • D104 Nezhoubný novotvar - mandle
  • D105 Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
  • D106 Nezhoubný novotvar - nosohltan - nasopharynx
  • D107 Nezhoubný novotvar - hypofarynx
  • D109 Nezhoubný novotvar - hltan NS
  • D110 Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D117 Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119 Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D140 Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
  • D141 Nezhoubný novotvar - hrtan
  • D164 Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
  • D165 Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
  • D370 Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
  • D380 Novotvar NNCH - hrtan
  • H600 Absces zevního ucha
  • H601 Celulitida zevního ucha
  • H602 Maligní otitis externa
  • H603 Jiná infekční otitis externa
  • H604 Cholesteatom zevního ucha
  • H605 Akutní neinfekční otitis externa
  • H608 Jiná otitis externa
  • H609 Otitis externa NS
  • H610 Perichondritida zevního ucha
  • H611 Neinfekční poruchy boltce
  • H612 Ztvrdlé cerumen
  • H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619 Nemoc zevního ucha NS
  • H620 Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621 Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622 Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623 Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624 Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H650 Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652 Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659 Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660 Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664 Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669 Zánět středního ucha NS
  • H670 Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671 Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678 Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680 Zánět Eustachovy trubice
  • H681 Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690 Zející Eustachova trubice - tuba patens
  • H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699 Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H700 Akutní mastoiditida
  • H701 Chronická mastoiditida
  • H702 Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709 Mastoiditida NS
  • H71 Cholesteatom středního ucha
  • H720 Centrální perforace bubínku
  • H721 Atická perforace bubínku
  • H722 Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728 Jiné perforace bubínku
  • H729 Perforace bubínku NS
  • H730 Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731 Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H738 Jiné určené nemoci bubínku
  • H739 Nemoci bubínku NS
  • H740 Tympanoskleróza
  • H741 Adhezivní proces středního ucha
  • H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744 Polyp středního ucha
  • H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H750 Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H758 Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802 Kochleární otoskleróza
  • H808 Jiná otoskleróza
  • H809 Otoskleróza NS
  • H810 Ménierova nemoc
  • H811 Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
  • H812 Vestibulární neuronitida
  • H813 Jiná periferní závrať - vertigo
  • H814 Závrať - vertigo - centrálního původu
  • H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819 Porucha vestibulární funkce NS
  • H82 Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H830 Zánět labyrintu - labyrintitida
  • H831 Píštěl labyrintu
  • H832 Porucha funkce labyrintu
  • H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839 Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903 Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904 Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905 Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906 Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907 Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908 Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H920 Bolest v uchu - otalgia
  • H921 Výtok z ucha - otorea
  • H922 Krvácení z ucha - otoragie
  • H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931 Ušní šelesty - tinnitus
  • H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933 Onemocnění sluchového nervu
  • H938 Jiná určená onemocnění ucha
  • H939 Onemocnění ucha NS
  • H940 Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
  • H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • I860 Podjazykové varixy
  • J00 Akutní zánět nosohltanu
  • J010 Akutní zánět čelistní dutiny
  • J011 Akutní zánět čelní dutiny
  • J012 Akutní zánět čichové dutiny
  • J013 Akutní zánět klínové dutiny
  • J014 Akutní pansinusitida
  • J018 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
  • J019 Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J020 Streptokokový zánět hltanu
  • J028 Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organizmy
  • J029 Akutní zánět hltanu NS
  • J030 Streptokoková tonzilitida
  • J038 Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organizmy
  • J039 Akutní tonzilitida NS
  • J040 Akutní zánět hrtanu
  • J050 Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup]
  • J051 Akutní epiglotitida
  • J060 Akutní zánět hltanu i hrtanu - laryngopharyngitis acuta
  • J068 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
  • J069 Akutní infekce horních dýchacích cest NS
  • J101 Chřipka s j.projevy na dých. ústrojí, j. chřipkový virus identifikov.
  • J111 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
  • J300 Vazomotorická rýma
  • J301 Alergická rýma způsobená pylem
  • J302 Jiná sezónní alergická rýma
  • J303 Jiná alergická rýma
  • J304 Alergická rýma NS
  • J310 Chronická rýma - rhinitis chronica
  • J311 Chronický zánět nosohltanu - nasopharyngitis chronica
  • J312 Chronický zánět hltanu - pharyngitis chronica
  • J320 Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
  • J321 Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
  • J322 Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
  • J323 Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
  • J324 Pansinusitida (chronická)
  • J328 Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
  • J329 Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J330 Polyp nosní dutiny
  • J331 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
  • J338 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
  • J339 Nosní polyp NS
  • J340 Absces, furunkl a karbunkl nosu
  • J341 Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
  • J342 Vybočení nosní přepážky
  • J343 Hypertrofie nosních skořep
  • J348 Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
  • J350 Chronický zánět mandlí - chronická tonzilitida
  • J351 Hypertrofie mandlí
  • J352 Hypertrofie adenoidní tkáně
  • J353 Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
  • J358 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
  • J359 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
  • J36 Peritonzilární absces - abscessus peritonsillaris
  • J370 Chronická laryngitida - laryngitis chronica
  • J371 Chronická laryngotracheitida - laryngotracheitis chronica
  • J380 Obrna hlasivek a hrtanu
  • J381 Polyp hlasivky a hrtanu
  • J382 Uzly hlasivek
  • J383 Jiné nemoci hlasivek
  • J384 Edém hrtanu
  • J385 Laryngeální spazmus
  • J386 Zúžení - stenóza - hrtanu
  • J387 Jiné nemoci hrtanu
  • J390 Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
  • J391 Jiný absces hltanu
  • J392 Jiné nemoci hltanu
  • J393 Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
  • J398 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
  • J399 Nemoc horních dýchacích cest NS
  • K000 Anodoncie
  • K001 Přespočetné zuby
  • K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003 Skvrnité zuby
  • K004 Poruchy tvorby zubů
  • K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006 Poruchy erupce zubů
  • K007 Syndrom prořezávání zubů
  • K008 Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009 Poruchy vývoje zubů NS
  • K010 Zaklíněné zuby
  • K011 Zadržené - retinované - zuby
  • K020 Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021 Kaz zuboviny - dentinu
  • K022 Kaz zubního cementu
  • K023 Zastavený zubní kaz
  • K024 Odontoklazie
  • K025 Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028 Jiné zubní kazy
  • K029 Zubní kaz NS
  • K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031 Abraze zubů
  • K032 Eroze zubů
  • K033 Patologická resorpce zubů
  • K034 Hypercementóza
  • K035 Ankylóza zubů
  • K036 Depozita [povlaky] na zubech
  • K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039 Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K040 Pulpitida - zánět zubní dřeně
  • K041 Nekróza zubní dřeně
  • K042 Degenerace zubní dřeně
  • K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K044 Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
  • K045 Chronická apikální periodontitida
  • K046 Periapikální absces s dutinou
  • K047 Periapikální absces bez dutiny
  • K048 Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
  • K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
  • K052 Akutní periodontitida
  • K053 Chronická periodontitida
  • K054 Periodontóza
  • K055 Jiné periodontální nemoci
  • K056 Periodontální nemoc NS
  • K060 Ústup dásně - recese gingivy
  • K061 Zbytnění dásně
  • K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070 Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071 Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073 Anomálie polohy zubů
  • K074 Vadný skus - malokluze NS
  • K075 Funkční dentofaciální abnormality
  • K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078 Jiné dentofaciální anomálie
  • K079 Dentofaciální anomálie NS
  • K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081 Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083 Zadržený zubní kořen
  • K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090 Vývojové odontogenní cysty
  • K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092 Jiné cysty čelistí
  • K098 Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099 Cysta krajiny ústní NS
  • K100 Vývojové poruchy čelistí
  • K101 Centrální granulom z obrovských buněk
  • K102 Zánětlivá onemocnění čelistí
  • K103 Alveolitida čelistí
  • K108 Jiné určené nemoci čelistí
  • K109 Nemoc čelistí NS
  • K110 Atrofie slinné žlázy
  • K111 Hypertrofie slinné žlázy
  • K112 Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
  • K113 Absces slinné žlázy
  • K114 Píštěl slinné žlázy
  • K115 Sialolitiáza
  • K116 Mukokéla slinné žlázy
  • K117 Poruchy sekrece slin
  • K118 Jiné nemoci slinných žláz
  • K119 Nemoc slinné žlázy NS
  • K120 Recidivující afty
  • K121 Jiné formy stomatitidy
  • K122 Celulitida a absces úst
  • K123 Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy)
  • K130 Nemoci rtů
  • K131 Kousání tváří a rtů
  • K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133 Vlasatá leukoplakie
  • K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135 Ústní podslizniční fibróza
  • K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K140 Glositida - zánět jazyka
  • K141 Mapovitý jazyk
  • K142 Glossitis rhombica mediana
  • K143 Hypertrofie jazykových papil
  • K144 Atrofie jazykových papil
  • K145 Lingua plicata
  • K146 Glosodynie
  • K148 Jiné nemoci jazyka
  • K149 Nemoc jazyka NS
  • M950 Získaná deformita nosu
  • M951 Květákovité ucho
  • Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162 Chybění Eustachovy trubice
  • Q163 Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170 Nadpočetný boltec
  • Q171 Macrotia
  • Q172 Microtia
  • Q173 Jiné znetvořené ucho
  • Q174 Vadně umístěné ucho
  • Q175 Vyčnívající ucho
  • Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179 Vrozená malformace ucha NS
  • Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181 Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady
  • Q184 Makrostomie
  • Q185 Mikrostomie
  • Q186 Makrocheilie
  • Q187 Mikrocheilie
  • Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
  • Q300 Atrézie choan
  • Q301 Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308 Jiné vrozené vady nosu
  • Q309 Vrozená vada nosu NS
  • Q310 Diafragma hrtanu
  • Q311 Vrozená subglotická stenóza
  • Q312 Hypoplazie hrtanu
  • Q313 Laryngokéla
  • Q315 Vrozená laryngomalacie
  • Q318 Jiné vrozené vady hrtanu
  • Q319 Vrozená vada hrtanu NS
  • Q351 Rozštěp tvrdého patra
  • Q353 Rozštěp měkkého patra
  • Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357 Rozštěp čípku
  • Q359 Rozštěp patra NS
  • Q360 Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361 Středový rozštěp rtu
  • Q369 Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370 Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371 Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372 Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373 Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378 Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379 Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q380 Vrozené malformace rtů, NJ
  • Q381 Ankyloglosie
  • Q382 Makroglosie
  • Q383 Jiné vrozené vady jazyka
  • Q384 Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
  • Q385 Vrozené vady patra, NJ
  • Q386 Jiné vrozené malformace úst
  • Q387 Hltanová výchlipka
  • Q388 Jiné vrozené vady hltanu
  • Q670 Asymetrie obličeje
  • Q671 Stlačený obličej
  • Q754 Mandibulofaciální dysostóza
  • Q755 Okulomandibulární dysostóza
  • R040 Krvácení z nosu - epistaxis
  • R041 Krvácení z hrdla
  • R065 Dýchání ústy
  • R070 Bolest v hrdle
  • R196 Zápach z úst
  • R471 Anartrie a dysartrie
  • R478 Jiné a neurčené poruchy řeči
  • R490 Dysfonie
  • R491 Afonie
  • R492 Hypernazalita a hyponazalita
  • R498 Jiné a neurčené poruchy hlasu
  • S0220 Zlomenina nosních kostí; zavřená
  • S0221 Zlomenina nosních kostí; otevřená
  • S0240 Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
  • S0241 Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
  • S0250 Zlomenina zubu; zavřená
  • S0251 Zlomenina zubu; otevřená
  • S0260 Zlomenina dolní čelisti; zavřená
  • S0261 Zlomenina dolní čelisti; otevřená
  • S030 Vymknutí čelisti
  • S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní
  • S032 Dislokace zubu
  • S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
  • S034 Podvrtnutí a namožení čelisti
  • S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
  • S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
  • S091 Poranění svalu a šlachy hlavy
  • S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
  • S110 Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
  • S112 Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
  • S170 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
  • T16 Cizí těleso v uchu
  • T170 Cizí těleso v nosní dutině
  • T171 Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
  • T172 Cizí těleso v hltanu
  • T173 Cizí těleso v hrtanu
  • T180 Cizí těleso v ústech
  • T280 Popálenina úst a hltanu
  • T285 Poleptání úst a hltanu
  • T700 Ušní barotrauma
  • T701 Barotrauma dutin
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace