Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I02 Zavedení ušního implantátu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou sluchu, u kterých byl zaveden ušní implantát (kochleární, aktivní středoušní nebo Baha implantát). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě typu zavedeného implantátu a počtu zavedených kochleárních implantátů.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 2
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-F01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy sluchu
  • H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - zavedení ušního implantátu
  • 71571KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE
  • 71583ZAVEDENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA
  • 71589IMPLANTACE AKTIVNÍHO STŘEDOUŠNÍHO IMPLANTÁTU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace