Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I08 Rekonstrukční výkon pro rozštěp rtu nebo patra

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s rozštěpem rtu nebo patra, u kterých byl proveden rekonstrukční výkon rozštěpové vady (primární operace nebo sekundární korekce). Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované s využitím věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 8
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - rozštěp rtu a patra
  • Q351Rozštěp tvrdého patra
  • Q353Rozštěp měkkého patra
  • Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357Rozštěp čípku
  • Q359Rozštěp patra NS
  • Q360Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361Středový rozštěp rtu
  • Q369Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - primární korekce rozštěpu
  • 61301PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU
  • 61303PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU
  • 61307PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA
  • 61309PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - rozštěp rtu a patra
  • Q351Rozštěp tvrdého patra
  • Q353Rozštěp měkkého patra
  • Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357Rozštěp čípku
  • Q359Rozštěp patra NS
  • Q360Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361Středový rozštěp rtu
  • Q369Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - reoperace nebo sekundární korekce rozštěpu
  • 61311VELOFARYNGOFIXACE
  • 61313UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE
  • 61315REOPERACE PATRA
  • 61317IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY
  • 61319KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU
  • 61321KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU
  • 61323PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU
  • 65331OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 1 SEGMENT
  • 65959AUTOGENNÍ IMPLANTACE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace