Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I10 Rekonstrukční výkon na čelisti nebo jiných obličejových kostech

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nezánětlivým onemocněním nebo poraněním dutiny ústní nebo čelisti, u kterých byl proveden vybraný rekonstrukční výkon na čelisti nebo jiných obličejových kostech a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-F05, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění úst, ústní dutiny a čelisti
  • I860Podjazykové varixy
  • K000Anodoncie
  • K001Přespočetné zuby
  • K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003Skvrnité zuby
  • K004Poruchy tvorby zubů
  • K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006Poruchy erupce zubů
  • K007Syndrom prořezávání zubů
  • K008Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009Poruchy vývoje zubů NS
  • K010Zaklíněné zuby
  • K011Zadržené - retinované - zuby
  • K020Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021Kaz zuboviny - dentinu
  • K022Kaz zubního cementu
  • K023Zastavený zubní kaz
  • K024Odontoklazie
  • K025Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028Jiné zubní kazy
  • K029Zubní kaz NS
  • K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031Abraze zubů
  • K032Eroze zubů
  • K033Patologická resorpce zubů
  • K034Hypercementóza
  • K035Ankylóza zubů
  • K036Depozita [povlaky] na zubech
  • K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K042Degenerace zubní dřeně
  • K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K048Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K054Periodontóza
  • K055Jiné periodontální nemoci
  • K056Periodontální nemoc NS
  • K060Ústup dásně - recese gingivy
  • K061Zbytnění dásně
  • K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073Anomálie polohy zubů
  • K074Vadný skus - malokluze NS
  • K075Funkční dentofaciální abnormality
  • K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078Jiné dentofaciální anomálie
  • K079Dentofaciální anomálie NS
  • K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083Zadržený zubní kořen
  • K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090Vývojové odontogenní cysty
  • K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092Jiné cysty čelistí
  • K098Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099Cysta krajiny ústní NS
  • K100Vývojové poruchy čelistí
  • K108Jiné určené nemoci čelistí
  • K109Nemoc čelistí NS
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
  • K130Nemoci rtů
  • K131Kousání tváří a rtů
  • K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133Vlasatá leukoplakie
  • K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135Ústní podslizniční fibróza
  • K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K141Mapovitý jazyk
  • K142Glossitis rhombica mediana
  • K143Hypertrofie jazykových papil
  • K144Atrofie jazykových papil
  • K145Lingua plicata
  • K146Glosodynie
  • K148Jiné nemoci jazyka
  • K149Nemoc jazyka NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na čelisti nebo ústní předsíni
  • 04824ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE
  • 65311MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII - OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I
  • 65313OSTEOTOMIE VĚTVE DOLNÍ ČELISTI - JEDNA STRANA
  • 65317OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ - 1 SEGMENT
  • 65319ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA - OBĚ STRANY
  • 65321KOREKCE BRADY - OSTEOTOMIE (VČETNĚ ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU)
  • 65327SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY - JEDNA STRANA
  • 65331OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 1 SEGMENT
  • 65335OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM - 3 SEGMENTY
  • 65339OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II.
  • 65347OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY - JEDNA STRANA
  • 65515REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ
  • 65517REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ
  • 65519REKONSTRUKCE DEFEKTU MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM
  • 65521REKONSTRUKCE DEFEKTU DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI
  • 65525REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU
  • 65527REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU
  • 65913ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT
  • 65915ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ
  • 65927NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU
  • 65945ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU
  • 65983NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM
  • 65995EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - poranění obličejových kostí
  • S0220Zlomenina nosních kostí; zavřená
  • S0221Zlomenina nosních kostí; otevřená
  • S0240Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
  • S0241Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
  • S0250Zlomenina zubu; zavřená
  • S0251Zlomenina zubu; otevřená
  • S0260Zlomenina dolní čelisti; zavřená
  • S0261Zlomenina dolní čelisti; otevřená
  • S030Vymknutí čelisti
  • S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní
  • S032Dislokace zubu
  • S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
  • S034Podvrtnutí a namožení čelisti
  • S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
  • S070Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - otevřená repozice zlomeniny s aplikací vnitřního fixatéru
  • 65211OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU
  • 65213OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM
  • 65219KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ
  • 65221ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE DRÁTĚNÉ PŘI ZLOMENINÁCH - JEDNA STRANA
  • 65935REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace