Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I11 Odstranění nebo resekce slinné žlázy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním slinné žlázy, u kterých byla provedena resekce nebo odstranění slinné žlázy a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě rozsahu výkonu, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z03, 03-F05, 03-N02, 03-N05
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar příušní žlázy
  • C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089ZN - velká slinná žláza NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvar příušní žlázy mimo zhoubný
  • D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění příušní žlázy včetně lícního nervu
  • 71773PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění slinných žláz
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar příušní žlázy
  • C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089ZN - velká slinná žláza NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvar příušní žlázy mimo zhoubný
  • D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění příušní žlázy bez lícního nervu
  • 71771PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zánět slinné žlázy
  • K112Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
  • K113Absces slinné žlázy
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění slinných žláz
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar příušní žlázy
  • C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089ZN - velká slinná žláza NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvar příušní žlázy mimo zhoubný
  • D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění povrchového laloku příušní žlázy
  • 71775PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - zánět slinné žlázy
  • K112Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
  • K113Absces slinné žlázy
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění slinných žláz
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar podjazykové a podčelistní slinné žlázy
  • C080ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
  • C081ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
  • C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089ZN - velká slinná žláza NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvar podjazykové nebo podčelistní slinné žlázy mimo zhoubný
  • D117Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění podjazykové nebo podčelistní slinné žlázy
  • 71769EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace