Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I13 Chirurgický výkon ve vnitřním nebo středním uchu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním ucha, u kterých byl proveden chirurgický výkon ve vnitřním nebo středním uchu (především se jedná o sanační a rekonstrukční výkony) a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle lokalizace výkonu, věku pacienta a závažnosti hlavní diagnózy.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z01, 03-F01, 03-N04, 03-N05, 03-V01, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty ucha
  • A186TBC ucha
  • B053Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • H600Absces zevního ucha
  • H601Celulitida zevního ucha
  • H602Maligní otitis externa
  • H603Jiná infekční otitis externa
  • H604Cholesteatom zevního ucha
  • H605Akutní neinfekční otitis externa
  • H608Jiná otitis externa
  • H609Otitis externa NS
  • H610Perichondritida zevního ucha
  • H620Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H650Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669Zánět středního ucha NS
  • H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680Zánět Eustachovy trubice
  • H700Akutní mastoiditida
  • H701Chronická mastoiditida
  • H702Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709Mastoiditida NS
  • H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H750Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H830Zánět labyrintu - labyrintitida
  • H940Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611Neinfekční poruchy boltce
  • H612Ztvrdlé cerumen
  • H613Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619Nemoc zevního ucha NS
  • H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
  • H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71Cholesteatom středního ucha
  • H720Centrální perforace bubínku
  • H721Atická perforace bubínku
  • H722Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728Jiné perforace bubínku
  • H729Perforace bubínku NS
  • H738Jiné určené nemoci bubínku
  • H739Nemoci bubínku NS
  • H740Tympanoskleróza
  • H741Adhezivní proces středního ucha
  • H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744Polyp středního ucha
  • H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802Kochleární otoskleróza
  • H808Jiná otoskleróza
  • H809Otoskleróza NS
  • H810Ménierova nemoc
  • H811Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
  • H812Vestibulární neuronitida
  • H813Jiná periferní závrať - vertigo
  • H814Závrať - vertigo - centrálního původu
  • H818Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819Porucha vestibulární funkce NS
  • H82Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831Píštěl labyrintu
  • H832Porucha funkce labyrintu
  • H833Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H913Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H920Bolest v uchu - otalgia
  • H921Výtok z ucha - otorea
  • H922Krvácení z ucha - otoragie
  • H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931Ušní šelesty - tinnitus
  • H932Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933Onemocnění sluchového nervu
  • H938Jiná určená onemocnění ucha
  • H939Onemocnění ucha NS
  • H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951Květákovité ucho
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon ve vnitřním uchu
  • 71567DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU
  • 71569LABYRINTEKTOMIE
  • 90250(DRG) NEUREKTOMIE NERVUS VESTIBULARIS
  • 90251(DRG) SAKOTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - záněty ucha
  • A186TBC ucha
  • B053Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • H600Absces zevního ucha
  • H601Celulitida zevního ucha
  • H602Maligní otitis externa
  • H603Jiná infekční otitis externa
  • H604Cholesteatom zevního ucha
  • H605Akutní neinfekční otitis externa
  • H608Jiná otitis externa
  • H609Otitis externa NS
  • H610Perichondritida zevního ucha
  • H620Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H650Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669Zánět středního ucha NS
  • H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680Zánět Eustachovy trubice
  • H700Akutní mastoiditida
  • H701Chronická mastoiditida
  • H702Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709Mastoiditida NS
  • H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H750Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H830Zánět labyrintu - labyrintitida
  • H940Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611Neinfekční poruchy boltce
  • H612Ztvrdlé cerumen
  • H613Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619Nemoc zevního ucha NS
  • H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
  • H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71Cholesteatom středního ucha
  • H720Centrální perforace bubínku
  • H721Atická perforace bubínku
  • H722Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728Jiné perforace bubínku
  • H729Perforace bubínku NS
  • H738Jiné určené nemoci bubínku
  • H739Nemoci bubínku NS
  • H740Tympanoskleróza
  • H741Adhezivní proces středního ucha
  • H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744Polyp středního ucha
  • H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802Kochleární otoskleróza
  • H808Jiná otoskleróza
  • H809Otoskleróza NS
  • H810Ménierova nemoc
  • H811Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
  • H812Vestibulární neuronitida
  • H813Jiná periferní závrať - vertigo
  • H814Závrať - vertigo - centrálního původu
  • H818Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819Porucha vestibulární funkce NS
  • H82Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831Píštěl labyrintu
  • H832Porucha funkce labyrintu
  • H833Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H913Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H920Bolest v uchu - otalgia
  • H921Výtok z ucha - otorea
  • H922Krvácení z ucha - otoragie
  • H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931Ušní šelesty - tinnitus
  • H932Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933Onemocnění sluchového nervu
  • H938Jiná určená onemocnění ucha
  • H939Onemocnění ucha NS
  • H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951Květákovité ucho
 • | Hlavní diagnózy - poranění nebo cizí těleso v uchu
  • S092Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
  • T16Cizí těleso v uchu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon ve středním uchu 1
  • 71517ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ
  • 71530REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU
  • 71531PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU
  • 71536UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ
  • 71537MASTOIDEKTOMIE
  • 71539TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE
  • 71541REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII
  • 71543OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY
  • 71545MYRINGOPLASTIKA
  • 71547TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU
  • 71549TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK
  • 71551TYMPANOTOMIE
  • 71555MOBILIZACE TŘMÍNKU
  • 71557STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU
  • 71579ENDONASÁLNÍ TUBOPLASTIKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar středního ucha
  • C301ZN - střední ucho
 • | Hlavní diagnózy - novotvar středního ucha mimo zhoubný
  • D140Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon ve středním uchu 2
  • 71530REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU
  • 71531PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU
  • 71537MASTOIDEKTOMIE
  • 71539TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE
  • 71541REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII
  • 71543OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY
  • 71545MYRINGOPLASTIKA
  • 71547TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU
  • 71549TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK
  • 71551TYMPANOTOMIE
  • 71553TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU
  • 71557STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha
  • Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162Chybění Eustachovy trubice
  • Q163Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q178Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179Vrozená malformace ucha NS
  • Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon ve středním uchu 3
  • 71530REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU
  • 71531PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU
  • 71536UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ
  • 71537MASTOIDEKTOMIE
  • 71539TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE
  • 71541REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII
  • 71543OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY
  • 71545MYRINGOPLASTIKA
  • 71547TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU
  • 71549TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK
  • 71551TYMPANOTOMIE
  • 71555MOBILIZACE TŘMÍNKU
  • 71557STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU
  • 71579ENDONASÁLNÍ TUBOPLASTIKA
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace