Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I16 Rekonstrukční výkon pro funkční poruchu nebo vrozenou vadu nosu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I16 zahrnuje hospitalizační případy s funkční poruchou nebo vrozenou vadou nosu, u kterých byl proveden vybraný rekonstrukční výkon. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 16
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-F02, 03-V01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy nosu a nosních dutin
  • J341Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
  • J342Vybočení nosní přepážky
  • J343Hypertrofie nosních skořep
  • J348Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
  • M950Získaná deformita nosu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon nosu nebo nosní dutiny 1
  • 61421OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU
  • 61422RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS
  • 61423RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)
  • 71641SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY
  • 71643KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA
  • 71649RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY
  • 71651SEPTOPLASTIKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nosu
  • Q300Atrézie choan
  • Q301Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308Jiné vrozené vady nosu
  • Q309Vrozená vada nosu NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon nosu nebo nosní dutiny 2
  • 61319KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU
  • 61421OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU
  • 61422RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS
  • 61423RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)
  • 71641SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY
  • 71643KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA
  • 71645REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSNAZÁLNĚ
  • 71647OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ
  • 71649RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY
  • 71651SEPTOPLASTIKA
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace