ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I18 Výkon na vedlejších dutinách nosních

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I18 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním vedlejších nosních dutin, u kterých byl proveden vybraný výkon na vedlejších dutinách nosních a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z02, 03-F02, 03-N04, 03-N05
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty vedlejších dutin nosních
  • J010 Akutní zánět čelistní dutiny
  • J011 Akutní zánět čelní dutiny
  • J012 Akutní zánět čichové dutiny
  • J013 Akutní zánět klínové dutiny
  • J014 Akutní pansinusitida
  • J018 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
  • J019 Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J310 Chronická rýma [rhinitis chronica]
  • J320 Chronický zánět čelistní dutiny
  • J321 Chronický zánět čelní dutiny
  • J322 Chronický zánět čichové dutiny
  • J323 Chronický zánět klínové dutiny
  • J324 Pansinusitida (chronická)
  • J328 Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
  • J329 Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy nosu a nosních dutin
  • J341 Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
  • J342 Vybočení nosní přepážky
  • J343 Hypertrofie nosních skořep
  • J348 Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
  • M950 Získaná deformita nosu
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar nosních dutin a středního ucha
  • C300 ZN - nosní dutina
  • C301 ZN - střední ucho
  • C310 ZN - čelistní dutina [sinus maxillaris]
  • C311 ZN - čichová dutina [sinus ethmoidalis]
  • C312 ZN - čelní dutina [sinus frontalis]
  • C313 ZN - klínová dutina [sinus sphenoidalis]
  • C318 ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
  • C319 ZN - vedlejší dutina NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvary ucha, nosu, úst a hrdla mimo zhoubné
  • D100 Nezhoubný novotvar - ret
  • D101 Nezhoubný novotvar - jazyk
  • D102 Nezhoubný novotvar - ústní spodina
  • D103 Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
  • D104 Nezhoubný novotvar - mandle
  • D105 Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
  • D106 Nezhoubný novotvar - nosohltan [nasopharynx]
  • D107 Nezhoubný novotvar - hypofarynx
  • D109 Nezhoubný novotvar - hltan NS
  • D110 Nezhoubný novotvar - žláza příušní [glandula parotis]
  • D117 Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119 Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D140 Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
  • D141 Nezhoubný novotvar - hrtan
  • D164 Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
  • D165 Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
  • D370 Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
  • D380 Novotvar NNCH - hrtan
  • D385 Novotvar NNCH - jiné dýchací orgány
  • J330 Polyp nosní dutiny
  • J331 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
  • J338 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
  • J339 Nosní polyp NS
  • J381 Polyp hlasivky a hrtanu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na vedlejších dutinách nosních
  • 71671 MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE
  • 71673 CALDWELL-LUCOVA OPERACE
  • 71675 OPER. SEC. JANSEN-RITTER, OPER. SEC. KILLIAN
  • 71677 ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ
  • 71679 ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE
  • 71681 SFENOIDOTOMIE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace