Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I18 Jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I18 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním dutiny ústní (včetně slinných žláz a čelistí), u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon v dutině ústní (především odstranění patologických lézí nebo ošetření zánětlivých ložisek) a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z03, 03-F05, 03-N01, 03-N02, 03-N05, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty úst, dutiny ústní a čelisti
  • A690Nekrotizující ulcerativní stomatitida
  • B370Kandidová stomatitida
  • K040Pulpitida - zánět zubní dřeně
  • K041Nekróza zubní dřeně
  • K044Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
  • K045Chronická apikální periodontitida
  • K046Periapikální absces s dutinou
  • K047Periapikální absces bez dutiny
  • K050Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
  • K051Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
  • K052Akutní periodontitida
  • K053Chronická periodontitida
  • K101Centrální granulom z obrovských buněk
  • K102Zánětlivá onemocnění čelistí
  • K103Alveolitida čelistí
  • K112Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
  • K113Absces slinné žlázy
  • K120Recidivující afty
  • K121Jiné formy stomatitidy
  • K122Celulitida a absces úst
  • K123Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy)
  • K140Glositida - zánět jazyka
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění úst, ústní dutiny a čelisti
  • I860Podjazykové varixy
  • K000Anodoncie
  • K001Přespočetné zuby
  • K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003Skvrnité zuby
  • K004Poruchy tvorby zubů
  • K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006Poruchy erupce zubů
  • K007Syndrom prořezávání zubů
  • K008Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009Poruchy vývoje zubů NS
  • K010Zaklíněné zuby
  • K011Zadržené - retinované - zuby
  • K020Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021Kaz zuboviny - dentinu
  • K022Kaz zubního cementu
  • K023Zastavený zubní kaz
  • K024Odontoklazie
  • K025Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028Jiné zubní kazy
  • K029Zubní kaz NS
  • K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031Abraze zubů
  • K032Eroze zubů
  • K033Patologická resorpce zubů
  • K034Hypercementóza
  • K035Ankylóza zubů
  • K036Depozita [povlaky] na zubech
  • K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K042Degenerace zubní dřeně
  • K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K048Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K054Periodontóza
  • K055Jiné periodontální nemoci
  • K056Periodontální nemoc NS
  • K060Ústup dásně - recese gingivy
  • K061Zbytnění dásně
  • K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073Anomálie polohy zubů
  • K074Vadný skus - malokluze NS
  • K075Funkční dentofaciální abnormality
  • K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078Jiné dentofaciální anomálie
  • K079Dentofaciální anomálie NS
  • K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083Zadržený zubní kořen
  • K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090Vývojové odontogenní cysty
  • K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092Jiné cysty čelistí
  • K098Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099Cysta krajiny ústní NS
  • K100Vývojové poruchy čelistí
  • K108Jiné určené nemoci čelistí
  • K109Nemoc čelistí NS
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
  • K130Nemoci rtů
  • K131Kousání tváří a rtů
  • K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133Vlasatá leukoplakie
  • K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135Ústní podslizniční fibróza
  • K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K141Mapovitý jazyk
  • K142Glossitis rhombica mediana
  • K143Hypertrofie jazykových papil
  • K144Atrofie jazykových papil
  • K145Lingua plicata
  • K146Glosodynie
  • K148Jiné nemoci jazyka
  • K149Nemoc jazyka NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti 1
  • 04740ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU
  • 04801ZEVNÍ INCISE
  • 04816EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM
  • 04817EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM
  • 04851ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.
  • 04852ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.
  • 04853ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY
  • 04855ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY
  • 65421HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
  • 65429TOTÁLNÍ RESEKCE RTU
  • 65611EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM
  • 65613EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - OD 2 CM DO 4 CM
  • 65615EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)
  • 65617KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
  • 65933TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY
  • 65949OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ
  • 65953OPERACE RANULY
  • 65957MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY
  • 65963SEKVESTROTOMIE
  • 65991EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM
  • 65993EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU
  • 66919SEKVESTROTOMIE
  • 71673CALDWELL-LUCOVA OPERACE
  • 71767SIALOLITEKTOMIE
  • 71777PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA - EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE
  • 71781SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar dutiny ústní, hltanu a nosohltanu
  • C000ZN - horní ret, zevní
  • C001ZN - dolní ret, zevní
  • C002ZN - ret zevní, NS
  • C003ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006ZN - komisura rtů
  • C008ZN - léze přesahující ret
  • C009ZN - ret NS
  • C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021ZN - hrana jazyka
  • C022ZN - spodní strana jazyka
  • C023ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024ZN - jazyková mandle
  • C028ZN - léze přesahující jazyk
  • C029ZN - jazyk, NS
  • C030ZN - horní dáseň
  • C031ZN - dolní dáseň
  • C039ZN - dáseň, NS
  • C040ZN - přední část spodiny ústní
  • C041ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049ZN - spodina ústní NS
  • C050ZN - tvrdé patro
  • C051ZN - měkké patro
  • C052ZN - čípek-uvula
  • C058ZN - léze přesahující patro
  • C059ZN - patro NS
  • C060ZN - sliznice tváře
  • C061ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062ZN - retromolární oblast
  • C068ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069ZN - ústa NS
  • C090ZN - fossa tonsillaris
  • C091ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098ZN -léze přesahující mandli
  • C099ZN - mandle - tonsilla NS
  • C100ZN - vallecula
  • C101ZN - přední strana epiglotiis
  • C102ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104ZN - branchiální rozštěp
  • C108ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109ZN - orofarynx NS
  • C110ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119ZN - nosohltan-nasopharynx NS
  • C140ZN - hltan - pharynx NS
  • C142ZN - Waldeyerův kruh
  • C148ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C390ZN - horní dýchací cesty, část NS
  • C410ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411ZN - dolní čelist - mandibula
  • C462Kaposiho sarkom patra
  • C760ZN - hlava, obličej a krk
  • D000Ca.in situ - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti 2
  • 04851ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.
  • 04852ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.
  • 65421HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
  • 65429TOTÁLNÍ RESEKCE RTU
  • 65611EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM
  • 65613EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - OD 2 CM DO 4 CM
  • 65615EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)
  • 65617KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar slinných žláz
  • C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C080ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
  • C081ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
  • C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089ZN - velká slinná žláza NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti 3
  • 71777PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA - EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary ucha, nosu, úst a hrdla mimo zhoubné
  • D100Nezhoubný novotvar - ret
  • D101Nezhoubný novotvar - jazyk
  • D102Nezhoubný novotvar - ústní spodina
  • D103Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
  • D104Nezhoubný novotvar - mandle
  • D105Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
  • D106Nezhoubný novotvar - nosohltan - nasopharynx
  • D107Nezhoubný novotvar - hypofarynx
  • D109Nezhoubný novotvar - hltan NS
  • D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D117Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D140Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
  • D141Nezhoubný novotvar - hrtan
  • D164Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
  • D165Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
  • D380Novotvar NNCH - hrtan
  • J330Polyp nosní dutiny
  • J331Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
  • J338Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
  • J339Nosní polyp NS
  • J381Polyp hlasivky a hrtanu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti 4
  • 04851ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.
  • 04852ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.
  • 65421HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
  • 65611EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM
  • 65613EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - OD 2 CM DO 4 CM
  • 65615EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)
  • 65617KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
  • 65957MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY
  • 65991EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM
  • 65993EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU
  • 66883EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ
  • 71777PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA - EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - traumata nosu a ústní dutiny
  • S0240Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
  • S0241Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
  • S0250Zlomenina zubu; zavřená
  • S0251Zlomenina zubu; otevřená
  • S0260Zlomenina dolní čelisti; zavřená
  • S0261Zlomenina dolní čelisti; otevřená
  • S030Vymknutí čelisti
  • S032Dislokace zubu
  • S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
  • S034Podvrtnutí a namožení čelisti
  • S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti 5
  • 61113REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace