Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I19 Chirurgický výkon na zevním uchu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I19 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním ucha, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon na zevním uchu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 4 DRG skupiny dle rozsahu výkonu, závažnosti hlavní diagnózy a věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 19
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z01, 03-F01, 03-V01, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty ucha
  • A186TBC ucha
  • B053Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • H600Absces zevního ucha
  • H601Celulitida zevního ucha
  • H602Maligní otitis externa
  • H603Jiná infekční otitis externa
  • H604Cholesteatom zevního ucha
  • H605Akutní neinfekční otitis externa
  • H608Jiná otitis externa
  • H609Otitis externa NS
  • H610Perichondritida zevního ucha
  • H620Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H650Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669Zánět středního ucha NS
  • H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680Zánět Eustachovy trubice
  • H700Akutní mastoiditida
  • H701Chronická mastoiditida
  • H702Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709Mastoiditida NS
  • H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H750Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H830Zánět labyrintu - labyrintitida
  • H940Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611Neinfekční poruchy boltce
  • H612Ztvrdlé cerumen
  • H613Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619Nemoc zevního ucha NS
  • H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
  • H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71Cholesteatom středního ucha
  • H720Centrální perforace bubínku
  • H721Atická perforace bubínku
  • H722Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728Jiné perforace bubínku
  • H729Perforace bubínku NS
  • H738Jiné určené nemoci bubínku
  • H739Nemoci bubínku NS
  • H740Tympanoskleróza
  • H741Adhezivní proces středního ucha
  • H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744Polyp středního ucha
  • H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802Kochleární otoskleróza
  • H808Jiná otoskleróza
  • H809Otoskleróza NS
  • H810Ménierova nemoc
  • H811Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
  • H812Vestibulární neuronitida
  • H813Jiná periferní závrať - vertigo
  • H814Závrať - vertigo - centrálního původu
  • H818Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819Porucha vestibulární funkce NS
  • H82Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831Píštěl labyrintu
  • H832Porucha funkce labyrintu
  • H833Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H913Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H920Bolest v uchu - otalgia
  • H921Výtok z ucha - otorea
  • H922Krvácení z ucha - otoragie
  • H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931Ušní šelesty - tinnitus
  • H932Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933Onemocnění sluchového nervu
  • H938Jiná určená onemocnění ucha
  • H939Onemocnění ucha NS
  • H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951Květákovité ucho
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na zevním uchu 1
  • 61113REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61123EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 71515OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
  • 71519RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU
  • 71521RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ
  • 71523INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDRITIDU NEBO HEMATOM
  • 71525LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU
  • 71527EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU
  • 71529EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha
  • Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162Chybění Eustachovy trubice
  • Q163Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170Nadpočetný boltec
  • Q171Macrotia
  • Q172Microtia
  • Q173Jiné znetvořené ucho
  • Q174Vadně umístěné ucho
  • Q175Vyčnívající ucho
  • Q178Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179Vrozená malformace ucha NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na zevním uchu 2
  • 61113REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61123EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61395VYTVOŘENÍ UŠNÍHO BOLTCE PŘI VZOZENÉ VÝVOJOVÉ VADĚ NEBO PO TRAUMATICKÉ ZTRÁTĚ POMOCÍ CHRUPAVKY NEBO SYSTETICKÉHO IMPLANTÁTU
  • 61397POSUN UŠNÍHO RUDIMENTU U VROZENÉ VADY BOLTCE
  • 61399REKONSTRUKCE PROSTORU ZA UŠNÍM BOLTCEM
  • 61401KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)
  • 61409MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE
  • 71519RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU
  • 71521RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - poranění nebo cizí těleso v uchu
  • S092Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
  • T16Cizí těleso v uchu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na zevním uchu 3
  • 71515OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace