ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I20 Chirurgický výkon na zevním uchu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním ucha, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon na zevním uchu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 4 DRG skupiny dle rozsahu výkonu, závažnosti hlavní diagnózy a věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z01, 03-F01, 03-V01, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty ucha
  • A186 TBC ucha
  • B053 Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
  • H600 Absces zevního ucha
  • H601 Celulitida zevního ucha
  • H602 Maligní otitis externa
  • H603 Jiná infekční otitis externa
  • H604 Cholesteatom zevního ucha
  • H605 Akutní neinfekční otitis externa
  • H608 Jiná otitis externa
  • H609 Otitis externa NS
  • H610 Perichondritida zevního ucha
  • H620 Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
  • H621 Otitis externa při virových nemocech ZJ
  • H622 Otitis externa při mykózách ZJ
  • H623 Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H624 Otitis externa při jiných nemocech ZJ
  • H650 Akutní serózní zánět středního ucha
  • H651 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
  • H652 Chronický serózní zánět středního ucha
  • H653 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
  • H654 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
  • H659 Nehnisavý zánět středního ucha NS
  • H660 Akutní hnisavý zánět středního ucha
  • H661 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
  • H662 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
  • H663 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
  • H664 Hnisavý zánět středního ucha NS
  • H669 Zánět středního ucha NS
  • H670 Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
  • H671 Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
  • H678 Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
  • H680 Zánět Eustachovy trubice
  • H700 Akutní mastoiditida
  • H701 Chronická mastoiditida
  • H702 Zánět skalní kosti - petrositida
  • H708 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
  • H709 Mastoiditida NS
  • H730 Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
  • H731 Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
  • H750 Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
  • H830 Zánět labyrintu (labyrintitida)
  • H940 Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611 Neinfekční poruchy boltce
  • H612 Ztvrdlé cerumen
  • H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619 Nemoc zevního ucha NS
  • H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681 Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690 Zející Eustachova trubice [tuba patens]
  • H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699 Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71 Cholesteatom středního ucha
  • H720 Centrální perforace bubínku
  • H721 Atická perforace bubínku
  • H722 Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728 Jiné perforace bubínku
  • H729 Perforace bubínku NS
  • H738 Jiné určené nemoci bubínku
  • H739 Nemoci bubínku NS
  • H740 Tympanoskleróza
  • H741 Adhezivní proces středního ucha
  • H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744 Polyp středního ucha
  • H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758 Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802 Kochleární otoskleróza
  • H808 Jiná otoskleróza
  • H809 Otoskleróza NS
  • H810 Ménierova nemoc
  • H811 Benigní paroxyzmální závrať [vertigo]
  • H812 Vestibulární neuronitida
  • H813 Jiná periferní závrať [vertigo]
  • H814 Závrať [vertigo] centrálního původu
  • H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819 Porucha vestibulární funkce NS
  • H82 Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831 Píštěl labyrintu
  • H832 Porucha funkce labyrintu
  • H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839 Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900 Převodní ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H901 Převodní ztráta sluchu‚ jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H902 Převodní ztráta sluchu NS
  • H903 Percepční ztráta sluchu oboustranná
  • H904 Percepční ztráta sluchu jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H905 Percepční ztráta sluchu NS
  • H906 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H907 Smíšená přev. a perc. ztráta sluchu‚jednostr.s nepor.sl. na druhé str.
  • H908 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu NS
  • H910 Ototoxická ztráta sluchu
  • H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912 Náhlá idiopatická ztráta sluchu
  • H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918 Jiná určená ztráta sluchu
  • H919 Ztráta sluchu NS
  • H920 Bolest v uchu (otalgie)
  • H921 Výtok z ucha (otorea)
  • H922 Krvácení z ucha (otoragie)
  • H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931 Ušní šelesty [tinnitus]
  • H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933 Onemocnění sluchového nervu
  • H938 Jiná určená onemocnění ucha
  • H939 Onemocnění ucha NS
  • H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951 Květákovité ucho
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha
  • Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161 Vrozené chybění (atrézie) a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162 Chybění Eustachovy trubice
  • Q163 Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170 Nadpočetný boltec
  • Q171 Makrocie [macrotia]
  • Q172 Mikrocie [microtia]
  • Q173 Jiné znetvořené ucho
  • Q174 Vadně umístěné ucho
  • Q175 Vyčnívající ucho
  • Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179 Vrozená malformace ucha NS
 • | Hlavní diagnózy - poranění nebo cizí těleso v uchu
  • S004 Povrchní poranění ucha
  • S013 Otevřená rána ucha
  • S081 Úrazová amputace ucha
  • S092 Úrazová ruptura (protržení) ušního bubínku
  • T16 Cizí těleso v uchu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na zevním uchu
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61395 VYTVOŘENÍ UŠNÍHO BOLTCE PŘI VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADĚ NEBO PO TRAUMATICKÉ ZTRÁTĚ POMOCÍ CHRUPAVKY NEBO SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU
  • 61397 POSUN UŠNÍHO RUDIMENTU U VROZENÉ VADY BOLTCE
  • 61399 REKONSTRUKCE PROSTORU ZA UŠNÍM BOLTCEM
  • 61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)
  • 61409 MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE
  • 62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - OBLIČEJ
  • 71515 OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
  • 71519 RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU
  • 71521 RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ
  • 71523 INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDRITIDU NEBO HEMATOM
  • 71525 LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU
  • 71527 EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU
  • 71529 EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace