Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I21 Jiný výkon pro onemocnění horních cest dýchacích nebo hrtanu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I21 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním horních cest dýchacích nebo hrtanu, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický nebo endoskopický výkon a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 21
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z02, 03-F02, 03-F03, 03-F04, 03-N01, 03-N03, 03-N04, 03-N05, 03-V01, 03-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty horních cest dýchacích a hrtanu
  • A360Záškrt hltanu
  • A361Nosohltanový záškrt
  • A362Hrtanový záškrt
  • A545Gonokoková faryngitida
  • A564Chlamydiová infekce hltanu
  • A691Jiné Vincentovy infekce
  • B002Herpet.gingivostomat.a faryngotonzilit., původce: virus Herpes simplex
  • B085Enterovirová vezikulární faryngitida
  • J00Akutní zánět nosohltanu
  • J010Akutní zánět čelistní dutiny
  • J011Akutní zánět čelní dutiny
  • J012Akutní zánět čichové dutiny
  • J013Akutní zánět klínové dutiny
  • J014Akutní pansinusitida
  • J018Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
  • J019Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J020Streptokokový zánět hltanu
  • J028Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organizmy
  • J029Akutní zánět hltanu NS
  • J040Akutní zánět hrtanu
  • J050Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup]
  • J051Akutní epiglotitida
  • J060Akutní zánět hltanu i hrtanu - laryngopharyngitis acuta
  • J068Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
  • J069Akutní infekce horních dýchacích cest NS
  • J101Chřipka s j.projevy na dých. ústrojí, j. chřipkový virus identifikov.
  • J111Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
  • J310Chronická rýma - rhinitis chronica
  • J311Chronický zánět nosohltanu - nasopharyngitis chronica
  • J312Chronický zánět hltanu - pharyngitis chronica
  • J320Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
  • J321Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
  • J322Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
  • J323Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
  • J324Pansinusitida (chronická)
  • J328Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
  • J329Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
  • J340Absces, furunkl a karbunkl nosu
  • J370Chronická laryngitida - laryngitis chronica
  • J371Chronická laryngotracheitida - laryngotracheitis chronica
  • J383Jiné nemoci hlasivek
  • J387Jiné nemoci hrtanu
  • J390Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
  • J391Jiný absces hltanu
  • J392Jiné nemoci hltanu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 1
  • 04800INTRAORÁLNÍ INCIZE
  • 04801ZEVNÍ INCISE
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 65949OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ
  • 71631EXCIZE Z NAZOFARYNGU
  • 71633DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA
  • 71635MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
  • 71787INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENTUÁLNĚ FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 71789DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy nosu a nosních dutin
  • J341Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
  • J342Vybočení nosní přepážky
  • J343Hypertrofie nosních skořep
  • J348Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
  • M950Získaná deformita nosu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 2
  • 71635MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci mandlí a adenoidní tkáně
  • B442Tonzilární aspergilóza
  • J030Streptokoková tonzilitida
  • J038Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organizmy
  • J039Akutní tonzilitida NS
  • J350Chronický zánět mandlí - chronická tonzilitida
  • J351Hypertrofie mandlí
  • J352Hypertrofie adenoidní tkáně
  • J353Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
  • J358Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
  • J359Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
  • J36Peritonzilární absces - abscessus peritonsillaris
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 3
  • 71787INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENTUÁLNĚ FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 71789DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy hrtanu
  • J380Obrna hlasivek a hrtanu
  • J382Uzly hlasivek
  • J384Edém hrtanu
  • J385Laryngeální spazmus
  • J386Zúžení - stenóza - hrtanu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 4
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71727ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar dutiny ústní, hltanu a nosohltanu
  • C000ZN - horní ret, zevní
  • C001ZN - dolní ret, zevní
  • C002ZN - ret zevní, NS
  • C003ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006ZN - komisura rtů
  • C008ZN - léze přesahující ret
  • C009ZN - ret NS
  • C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021ZN - hrana jazyka
  • C022ZN - spodní strana jazyka
  • C023ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024ZN - jazyková mandle
  • C028ZN - léze přesahující jazyk
  • C029ZN - jazyk, NS
  • C030ZN - horní dáseň
  • C031ZN - dolní dáseň
  • C039ZN - dáseň, NS
  • C040ZN - přední část spodiny ústní
  • C041ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049ZN - spodina ústní NS
  • C050ZN - tvrdé patro
  • C051ZN - měkké patro
  • C052ZN - čípek-uvula
  • C058ZN - léze přesahující patro
  • C059ZN - patro NS
  • C060ZN - sliznice tváře
  • C061ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062ZN - retromolární oblast
  • C068ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069ZN - ústa NS
  • C090ZN - fossa tonsillaris
  • C091ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098ZN -léze přesahující mandli
  • C099ZN - mandle - tonsilla NS
  • C100ZN - vallecula
  • C101ZN - přední strana epiglotiis
  • C102ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104ZN - branchiální rozštěp
  • C108ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109ZN - orofarynx NS
  • C110ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119ZN - nosohltan-nasopharynx NS
  • C140ZN - hltan - pharynx NS
  • C142ZN - Waldeyerův kruh
  • C148ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C390ZN - horní dýchací cesty, část NS
  • C410ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411ZN - dolní čelist - mandibula
  • C462Kaposiho sarkom patra
  • C760ZN - hlava, obličej a krk
  • D000Ca.in situ - ret, dutina ústní a hltan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 5
  • 71631EXCIZE Z NAZOFARYNGU
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar hrtanu a hypofaryngu
  • C12Zhoubný novotvar pyriformního sinu
  • C130ZN - postkrikoidní krajina - regio postcricoidea
  • C131ZN - aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
  • C132ZN - zadní stěna hypofaryngu
  • C138ZN - léze přesahující hypofarynx
  • C139ZN - hypofarynx NS
  • C320ZN - glottis
  • C321ZN - supraglottis
  • C322ZN - subglottis
  • C323ZN - hrtanová chrupavka
  • C328ZN - léze přesahující hrtan
  • C329ZN - hrtan - larynx NS
  • D020Ca.in situ - hrtan
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 6
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar nosních dutin a středního ucha
  • C300ZN - nosní dutina
  • C301ZN - střední ucho
  • C310ZN - čelistní dutina - sinus maxillaris
  • C311ZN - čichová dutina - sinus ethmoidalis
  • C312ZN - čelní dutina - sinus frontalis
  • C313ZN - klínová dutina - sinus sphenoidalis
  • C318ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
  • C319ZN - vedlejší dutina NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 7
  • 71615EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU
  • 71617EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ
  • 71619EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU
  • 71631EXCIZE Z NAZOFARYNGU
  • 71635MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
  • 71637EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary ucha, nosu, úst a hrdla mimo zhoubné
  • D100Nezhoubný novotvar - ret
  • D101Nezhoubný novotvar - jazyk
  • D102Nezhoubný novotvar - ústní spodina
  • D103Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
  • D104Nezhoubný novotvar - mandle
  • D105Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
  • D106Nezhoubný novotvar - nosohltan - nasopharynx
  • D107Nezhoubný novotvar - hypofarynx
  • D109Nezhoubný novotvar - hltan NS
  • D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
  • D117Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
  • D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
  • D140Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
  • D141Nezhoubný novotvar - hrtan
  • D164Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
  • D165Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
  • D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
  • D380Novotvar NNCH - hrtan
  • J330Polyp nosní dutiny
  • J331Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
  • J338Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
  • J339Nosní polyp NS
  • J381Polyp hlasivky a hrtanu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 8
  • 71615EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU
  • 71617EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ
  • 71619EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU
  • 71631EXCIZE Z NAZOFARYNGU
  • 71635MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
  • 71637EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla
  • Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162Chybění Eustachovy trubice
  • Q163Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170Nadpočetný boltec
  • Q171Macrotia
  • Q172Microtia
  • Q173Jiné znetvořené ucho
  • Q174Vadně umístěné ucho
  • Q175Vyčnívající ucho
  • Q178Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179Vrozená malformace ucha NS
  • Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
  • Q184Makrostomie
  • Q185Mikrostomie
  • Q186Makrocheilie
  • Q187Mikrocheilie
  • Q188Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
  • Q300Atrézie choan
  • Q301Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308Jiné vrozené vady nosu
  • Q309Vrozená vada nosu NS
  • Q310Diafragma hrtanu
  • Q311Vrozená subglotická stenóza
  • Q312Hypoplazie hrtanu
  • Q313Laryngokéla
  • Q315Vrozená laryngomalacie
  • Q318Jiné vrozené vady hrtanu
  • Q319Vrozená vada hrtanu NS
  • Q351Rozštěp tvrdého patra
  • Q353Rozštěp měkkého patra
  • Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357Rozštěp čípku
  • Q359Rozštěp patra NS
  • Q360Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361Středový rozštěp rtu
  • Q369Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q380Vrozené malformace rtů, NJ
  • Q381Ankyloglosie
  • Q382Makroglosie
  • Q383Jiné vrozené vady jazyka
  • Q384Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
  • Q385Vrozené vady patra, NJ
  • Q386Jiné vrozené malformace úst
  • Q387Hltanová výchlipka
  • Q388Jiné vrozené vady hltanu
  • Q670Asymetrie obličeje
  • Q671Stlačený obličej
  • Q754Mandibulofaciální dysostóza
  • Q755Okulomandibulární dysostóza
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na horních cestách dýchacích nebo hrtanu 9
  • 71631EXCIZE Z NAZOFARYNGU
  • 71635MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
  • 71637EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE
  • 71639ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
  • 71655OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK
  • 71713NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
  • 71727ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU
  • 71729ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - traumata ucha, nosu, úst a hrdla
  • S0220Zlomenina nosních kostí; zavřená
  • S0221Zlomenina nosních kostí; otevřená
  • S0240Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
  • S0241Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
  • S0250Zlomenina zubu; zavřená
  • S0251Zlomenina zubu; otevřená
  • S0260Zlomenina dolní čelisti; zavřená
  • S0261Zlomenina dolní čelisti; otevřená
  • S030Vymknutí čelisti
  • S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní
  • S032Dislokace zubu
  • S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
  • S034Podvrtnutí a namožení čelisti
  • S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
  • S070Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
  • S091Poranění svalu a šlachy hlavy
  • S092Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
  • S110Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
  • S112Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
  • S170Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
  • T16Cizí těleso v uchu
  • T170Cizí těleso v nosní dutině
  • T171Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
  • T172Cizí těleso v hltanu
  • T173Cizí těleso v hrtanu
  • T180Cizí těleso v ústech
  • T280Popálenina úst a hltanu
  • T285Poleptání úst a hltanu
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace