Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-I22 Extrakce zubu nebo preprotetická úprava alveolu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-I22 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním dutiny ústní, u kterých byla provedena extrakce zubu nebo preprotetická úprava alveolu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 22
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-Z03, 03-F05
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty úst, dutiny ústní a čelisti
  • A690Nekrotizující ulcerativní stomatitida
  • B370Kandidová stomatitida
  • K040Pulpitida - zánět zubní dřeně
  • K041Nekróza zubní dřeně
  • K044Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
  • K045Chronická apikální periodontitida
  • K046Periapikální absces s dutinou
  • K047Periapikální absces bez dutiny
  • K050Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
  • K051Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
  • K052Akutní periodontitida
  • K053Chronická periodontitida
  • K101Centrální granulom z obrovských buněk
  • K102Zánětlivá onemocnění čelistí
  • K103Alveolitida čelistí
  • K112Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
  • K113Absces slinné žlázy
  • K120Recidivující afty
  • K121Jiné formy stomatitidy
  • K122Celulitida a absces úst
  • K123Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy)
  • K140Glositida - zánět jazyka
 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění úst, ústní dutiny a čelisti
  • I860Podjazykové varixy
  • K000Anodoncie
  • K001Přespočetné zuby
  • K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003Skvrnité zuby
  • K004Poruchy tvorby zubů
  • K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006Poruchy erupce zubů
  • K007Syndrom prořezávání zubů
  • K008Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009Poruchy vývoje zubů NS
  • K010Zaklíněné zuby
  • K011Zadržené - retinované - zuby
  • K020Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021Kaz zuboviny - dentinu
  • K022Kaz zubního cementu
  • K023Zastavený zubní kaz
  • K024Odontoklazie
  • K025Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028Jiné zubní kazy
  • K029Zubní kaz NS
  • K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031Abraze zubů
  • K032Eroze zubů
  • K033Patologická resorpce zubů
  • K034Hypercementóza
  • K035Ankylóza zubů
  • K036Depozita [povlaky] na zubech
  • K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K042Degenerace zubní dřeně
  • K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K048Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K054Periodontóza
  • K055Jiné periodontální nemoci
  • K056Periodontální nemoc NS
  • K060Ústup dásně - recese gingivy
  • K061Zbytnění dásně
  • K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073Anomálie polohy zubů
  • K074Vadný skus - malokluze NS
  • K075Funkční dentofaciální abnormality
  • K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078Jiné dentofaciální anomálie
  • K079Dentofaciální anomálie NS
  • K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083Zadržený zubní kořen
  • K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090Vývojové odontogenní cysty
  • K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092Jiné cysty čelistí
  • K098Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099Cysta krajiny ústní NS
  • K100Vývojové poruchy čelistí
  • K108Jiné určené nemoci čelistí
  • K109Nemoc čelistí NS
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
  • K130Nemoci rtů
  • K131Kousání tváří a rtů
  • K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133Vlasatá leukoplakie
  • K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135Ústní podslizniční fibróza
  • K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K141Mapovitý jazyk
  • K142Glossitis rhombica mediana
  • K143Hypertrofie jazykových papil
  • K144Atrofie jazykových papil
  • K145Lingua plicata
  • K146Glosodynie
  • K148Jiné nemoci jazyka
  • K149Nemoc jazyka NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - extakce zubu
  • 04600EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU
  • 04610EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU
  • 04630EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ
  • 04640CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ
  • 04650CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění úst, ústní dutiny a čelisti
  • I860Podjazykové varixy
  • K000Anodoncie
  • K001Přespočetné zuby
  • K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003Skvrnité zuby
  • K004Poruchy tvorby zubů
  • K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006Poruchy erupce zubů
  • K007Syndrom prořezávání zubů
  • K008Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009Poruchy vývoje zubů NS
  • K010Zaklíněné zuby
  • K011Zadržené - retinované - zuby
  • K020Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021Kaz zuboviny - dentinu
  • K022Kaz zubního cementu
  • K023Zastavený zubní kaz
  • K024Odontoklazie
  • K025Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028Jiné zubní kazy
  • K029Zubní kaz NS
  • K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031Abraze zubů
  • K032Eroze zubů
  • K033Patologická resorpce zubů
  • K034Hypercementóza
  • K035Ankylóza zubů
  • K036Depozita [povlaky] na zubech
  • K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K042Degenerace zubní dřeně
  • K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K048Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K054Periodontóza
  • K055Jiné periodontální nemoci
  • K056Periodontální nemoc NS
  • K060Ústup dásně - recese gingivy
  • K061Zbytnění dásně
  • K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073Anomálie polohy zubů
  • K074Vadný skus - malokluze NS
  • K075Funkční dentofaciální abnormality
  • K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078Jiné dentofaciální anomálie
  • K079Dentofaciální anomálie NS
  • K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083Zadržený zubní kořen
  • K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090Vývojové odontogenní cysty
  • K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092Jiné cysty čelistí
  • K098Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099Cysta krajiny ústní NS
  • K100Vývojové poruchy čelistí
  • K108Jiné určené nemoci čelistí
  • K109Nemoc čelistí NS
  • K110Atrofie slinné žlázy
  • K111Hypertrofie slinné žlázy
  • K114Píštěl slinné žlázy
  • K115Sialolitiáza
  • K116Mukokéla slinné žlázy
  • K117Poruchy sekrece slin
  • K118Jiné nemoci slinných žláz
  • K119Nemoc slinné žlázy NS
  • K130Nemoci rtů
  • K131Kousání tváří a rtů
  • K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133Vlasatá leukoplakie
  • K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135Ústní podslizniční fibróza
  • K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K141Mapovitý jazyk
  • K142Glossitis rhombica mediana
  • K143Hypertrofie jazykových papil
  • K144Atrofie jazykových papil
  • K145Lingua plicata
  • K146Glosodynie
  • K148Jiné nemoci jazyka
  • K149Nemoc jazyka NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - preprotetická úprava alveolu
  • 04840PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT
  • 04841PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU
  • 04842EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT
  • 04843EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU
  • 04844ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ
  • 04845NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU
  • 04846CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE
  • 65619EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍCÍHO HŘEBENE) - VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT
  • 65923EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace