Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-K04 Funkční a strukturální poruchy ucha

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-K04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční nebo strukturální poruchou ucha, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 30
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-F01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611Neinfekční poruchy boltce
  • H612Ztvrdlé cerumen
  • H613Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619Nemoc zevního ucha NS
  • H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
  • H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71Cholesteatom středního ucha
  • H720Centrální perforace bubínku
  • H721Atická perforace bubínku
  • H722Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728Jiné perforace bubínku
  • H729Perforace bubínku NS
  • H738Jiné určené nemoci bubínku
  • H739Nemoci bubínku NS
  • H740Tympanoskleróza
  • H741Adhezivní proces středního ucha
  • H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744Polyp středního ucha
  • H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802Kochleární otoskleróza
  • H808Jiná otoskleróza
  • H809Otoskleróza NS
  • H810Ménierova nemoc
  • H811Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
  • H812Vestibulární neuronitida
  • H813Jiná periferní závrať - vertigo
  • H814Závrať - vertigo - centrálního původu
  • H818Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819Porucha vestibulární funkce NS
  • H82Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831Píštěl labyrintu
  • H832Porucha funkce labyrintu
  • H833Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
  • H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
  • H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
  • H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
  • H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H913Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
  • H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
  • H920Bolest v uchu - otalgia
  • H921Výtok z ucha - otorea
  • H922Krvácení z ucha - otoragie
  • H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931Ušní šelesty - tinnitus
  • H932Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933Onemocnění sluchového nervu
  • H938Jiná určená onemocnění ucha
  • H939Onemocnění ucha NS
  • H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951Květákovité ucho
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace