ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 03-K09 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem dutiny ústní (včetně slinných žláz), horních cest dýchacích (hltanu, nosohltanu a nosních dutin), středního ucha, hrtanu a hypofaryngu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o symptomatickou nebo paliativní léčbu onemocnění, případně hospitalizace pro neinvazivní diagnostiku nádorového onemocnění. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 36
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-N01, 03-N02, 03-N03, 03-N04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar dutiny ústní, hltanu a nosohltanu
  • C000 ZN - horní ret, zevní
  • C001 ZN - dolní ret, zevní
  • C002 ZN - ret zevní, NS
  • C003 ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004 ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005 ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006 ZN - ústní koutek
  • C008 ZN - léze přesahující ret
  • C009 ZN - ret NS
  • C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020 ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021 ZN - hrana jazyka
  • C022 ZN - spodní strana jazyka
  • C023 ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024 ZN - jazyková mandle
  • C028 ZN - léze přesahující jazyk
  • C029 ZN - jazyk, NS
  • C030 ZN - horní dáseň
  • C031 ZN - dolní dáseň
  • C039 ZN - dáseň, NS
  • C040 ZN - přední část spodiny ústní
  • C041 ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048 ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049 ZN - spodina ústní NS
  • C050 ZN - tvrdé patro
  • C051 ZN - měkké patro
  • C052 ZN - čípek [uvula]
  • C058 ZN - léze přesahující patro
  • C059 ZN - patro NS
  • C060 ZN - sliznice tváře
  • C061 ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062 ZN - retromolární oblast
  • C068 ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069 ZN - ústa NS
  • C090 ZN - fossa tonsillaris
  • C091 ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098 ZN -léze přesahující mandli
  • C099 ZN - mandle [tonsilla] NS
  • C100 ZN - vallecula
  • C101 ZN - přední strana hrtanové příklopky - epiglottis
  • C102 ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103 ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104 ZN - branchiální rozštěp
  • C108 ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109 ZN - orofarynx NS
  • C110 ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111 ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112 ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113 ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118 ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119 ZN - nosohltan [nasopharynx] NS
  • C140 ZN - hltan [pharynx] NS
  • C142 ZN - Waldeyerův kruh
  • C148 ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C410 ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411 ZN - dolní čelist [mandibula]
  • C462 Kaposiho sarkom patra
  • D000 Karcinom in situ - ret, dutina ústní a hltan
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar slinných žláz
  • C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
  • C080 ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
  • C081 ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
  • C088 ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
  • C089 ZN - velká slinná žláza NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar nosních dutin a středního ucha
  • C300 ZN - nosní dutina
  • C301 ZN - střední ucho
  • C310 ZN - čelistní dutina [sinus maxillaris]
  • C311 ZN - čichová dutina [sinus ethmoidalis]
  • C312 ZN - čelní dutina [sinus frontalis]
  • C313 ZN - klínová dutina [sinus sphenoidalis]
  • C318 ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
  • C319 ZN - vedlejší dutina NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar hrtanu a hypofaryngu
  • C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
  • C130 ZN - postkrikoidní krajina
  • C131 ZN - aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
  • C132 ZN - zadní stěna hypofaryngu
  • C138 ZN - léze přesahující hypofarynx
  • C139 ZN - hypofarynx NS
  • C320 ZN - glottis
  • C321 ZN - supraglottis
  • C322 ZN - subglottis
  • C323 ZN - hrtanová chrupavka
  • C328 ZN - léze přesahující hrtan
  • C329 ZN - hrtan [larynx] NS
  • D020 Karcinom in situ - hrtan
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace