ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 03-K09 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

03-K09-01 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla v CVSP

DRG skupina 03-K09-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 03-K09 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla, u kterých byla péče poskytnuta v centru vysoce specializované onkologické péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Centra vysoce specializované onkologické péče
  • 02004000Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • 04005000Thomayerova nemocnice
  • 05002000Fakultní nemocnice v Motole
  • 08006000Nemocnice Na Bulovce
  • 10002000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • 32006000Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • 44101000Fakultní nemocnice Plzeň
  • 54100000Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • 59001000KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
  • 61004000Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • 65001000Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.
  • 72001000Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
  • 72100000Fakultní nemocnice Brno
  • 72931000Masarykův onkologický ústav
  • 76001000Nemocnice Jihlava, p.o.
  • 82001000Krajská nemocnice T. Bati a.s.
  • 88001000Nemocnice Nový Jičín a.s.
  • 89301000Fakultní nemocnice Olomouc
  • 91009000Fakultní nemocnice Ostrava
03-K09-02 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla mimo CVSP

DRG skupina 03-K09-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 03-K09 Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla, u kterých byla péče poskytnuta mimo centrum vysoce specializované onkologické péče.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace