Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-K14 Vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-K14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vrozenou vadou ucha, nosu, úst nebo hrdla (včetně rozštěpu rtu nebo patra), které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 40
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-V01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla
  • Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162Chybění Eustachovy trubice
  • Q163Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170Nadpočetný boltec
  • Q171Macrotia
  • Q172Microtia
  • Q173Jiné znetvořené ucho
  • Q174Vadně umístěné ucho
  • Q175Vyčnívající ucho
  • Q178Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179Vrozená malformace ucha NS
  • Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
  • Q184Makrostomie
  • Q185Mikrostomie
  • Q186Makrocheilie
  • Q187Mikrocheilie
  • Q188Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
  • Q300Atrézie choan
  • Q301Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308Jiné vrozené vady nosu
  • Q309Vrozená vada nosu NS
  • Q310Diafragma hrtanu
  • Q311Vrozená subglotická stenóza
  • Q312Hypoplazie hrtanu
  • Q313Laryngokéla
  • Q315Vrozená laryngomalacie
  • Q318Jiné vrozené vady hrtanu
  • Q319Vrozená vada hrtanu NS
  • Q351Rozštěp tvrdého patra
  • Q353Rozštěp měkkého patra
  • Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357Rozštěp čípku
  • Q359Rozštěp patra NS
  • Q360Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361Středový rozštěp rtu
  • Q369Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q380Vrozené malformace rtů, NJ
  • Q381Ankyloglosie
  • Q382Makroglosie
  • Q383Jiné vrozené vady jazyka
  • Q384Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
  • Q385Vrozené vady patra, NJ
  • Q386Jiné vrozené malformace úst
  • Q387Hltanová výchlipka
  • Q388Jiné vrozené vady hltanu
  • Q670Asymetrie obličeje
  • Q671Stlačený obličej
  • Q754Mandibulofaciální dysostóza
  • Q755Okulomandibulární dysostóza
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace