Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 03-K16 Jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 03-K16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jiným onemocněním ucha, nosu, úst nebo hrdla (nezařazeným do ostatních DRG kategorií), které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 42
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 03-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla
  • J300Vazomotorická rýma
  • J301Alergická rýma způsobená pylem
  • J302Jiná sezónní alergická rýma
  • J303Jiná alergická rýma
  • J304Alergická rýma NS
  • J393Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
  • J398Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
  • J399Nemoc horních dýchacích cest NS
  • R040Krvácení z nosu - epistaxis
  • R041Krvácení z hrdla
  • R065Dýchání ústy
  • R070Bolest v hrdle
  • R196Zápach z úst
  • R471Anartrie a dysartrie
  • R478Jiné a neurčené poruchy řeči
  • R490Dysfonie
  • R491Afonie
  • R492Hypernazalita a hyponazalita
  • R498Jiné a neurčené poruchy hlasu
  • T700Ušní barotrauma
  • T701Barotrauma dutin
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace