ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 03-F01 Funkční a strukturální poruchy ucha

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 03-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkční nebo strukturální poruchy ucha (včetně poruch sluchu a vestibulární funkce).

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy ucha
  • H611 Neinfekční poruchy boltce
  • H612 Ztvrdlé cerumen
  • H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
  • H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
  • H619 Nemoc zevního ucha NS
  • H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
  • H681 Obstrukce Eustachovy trubice
  • H690 Zející Eustachova trubice [tuba patens]
  • H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
  • H699 Onemocnění Eustachovy trubice NS
  • H71 Cholesteatom středního ucha
  • H720 Centrální perforace bubínku
  • H721 Atická perforace bubínku
  • H722 Jiné okrajové perforace bubínku
  • H728 Jiné perforace bubínku
  • H729 Perforace bubínku NS
  • H738 Jiné určené nemoci bubínku
  • H739 Nemoci bubínku NS
  • H740 Tympanoskleróza
  • H741 Adhezivní proces středního ucha
  • H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
  • H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
  • H744 Polyp středního ucha
  • H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
  • H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
  • H758 Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
  • H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
  • H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
  • H802 Kochleární otoskleróza
  • H808 Jiná otoskleróza
  • H809 Otoskleróza NS
  • H810 Ménierova nemoc
  • H811 Benigní paroxyzmální závrať [vertigo]
  • H812 Vestibulární neuronitida
  • H813 Jiná periferní závrať [vertigo]
  • H814 Závrať [vertigo] centrálního původu
  • H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
  • H819 Porucha vestibulární funkce NS
  • H82 Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
  • H831 Píštěl labyrintu
  • H832 Porucha funkce labyrintu
  • H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
  • H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
  • H839 Nemoc vnitřního ucha NS
  • H900 Převodní ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H901 Převodní ztráta sluchu‚ jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H902 Převodní ztráta sluchu NS
  • H903 Percepční ztráta sluchu oboustranná
  • H904 Percepční ztráta sluchu jednostranná s nepor. sluchem na druhé straně
  • H905 Percepční ztráta sluchu NS
  • H906 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu‚ oboustranná
  • H907 Smíšená přev. a perc. ztráta sluchu‚jednostr.s nepor.sl. na druhé str.
  • H908 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu NS
  • H910 Ototoxická ztráta sluchu
  • H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
  • H912 Náhlá idiopatická ztráta sluchu
  • H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
  • H918 Jiná určená ztráta sluchu
  • H919 Ztráta sluchu NS
  • H920 Bolest v uchu (otalgie)
  • H921 Výtok z ucha (otorea)
  • H922 Krvácení z ucha (otoragie)
  • H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
  • H931 Ušní šelesty [tinnitus]
  • H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
  • H933 Onemocnění sluchového nervu
  • H938 Jiná určená onemocnění ucha
  • H939 Onemocnění ucha NS
  • H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
  • H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
  • H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
  • H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
  • H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
  • M951 Květákovité ucho
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace