Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 03-F05 Nezánětlivé nemoci úst, ústní dutiny a čelisti

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 03-F05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu nezánětlivého onemocnění úst, ústní dutiny (včetně zubů, dásní, jazyka a slinných žláz) nebo čelisti. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění úst, ústní dutiny a čelisti
  • I860 Podjazykové varixy
  • K000 Anodoncie
  • K001 Přespočetné zuby
  • K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů
  • K003 Skvrnité zuby
  • K004 Poruchy tvorby zubů
  • K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
  • K006 Poruchy erupce zubů
  • K007 Syndrom prořezávání zubů
  • K008 Jiné poruchy vývoje zubů
  • K009 Poruchy vývoje zubů NS
  • K010 Zaklíněné zuby
  • K011 Zadržené - retinované - zuby
  • K020 Kaz omezený na zubní sklovinu
  • K021 Kaz zuboviny - dentinu
  • K022 Kaz zubního cementu
  • K023 Zastavený zubní kaz
  • K024 Odontoklazie
  • K025 Zubní kaz s obnažením dřeně
  • K028 Jiné zubní kazy
  • K029 Zubní kaz NS
  • K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
  • K031 Abraze zubů
  • K032 Eroze zubů
  • K033 Patologická resorpce zubů
  • K034 Hypercementóza
  • K035 Ankylóza zubů
  • K036 Depozita [povlaky] na zubech
  • K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
  • K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
  • K039 Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
  • K042 Degenerace zubní dřeně
  • K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
  • K048 Kořenová cysta - cystis radicularis
  • K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
  • K054 Periodontóza
  • K055 Jiné periodontální nemoci
  • K056 Periodontální nemoc NS
  • K060 Ústup dásně - recese gingivy
  • K061 Zbytnění dásně
  • K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
  • K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
  • K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
  • K070 Větší anomálie rozměrů čelistí
  • K071 Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
  • K072 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
  • K073 Anomálie polohy zubů
  • K074 Vadný skus - malokluze NS
  • K075 Funkční dentofaciální abnormality
  • K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  • K078 Jiné dentofaciální anomálie
  • K079 Dentofaciální anomálie NS
  • K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
  • K081 Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
  • K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
  • K083 Zadržený zubní kořen
  • K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
  • K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
  • K090 Vývojové odontogenní cysty
  • K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
  • K092 Jiné cysty čelistí
  • K098 Jiné určené cysty krajiny ústní
  • K099 Cysta krajiny ústní NS
  • K100 Vývojové poruchy čelistí
  • K108 Jiné určené nemoci čelistí
  • K109 Nemoc čelistí NS
  • K110 Atrofie slinné žlázy
  • K111 Hypertrofie slinné žlázy
  • K114 Píštěl slinné žlázy
  • K115 Sialolitiáza
  • K116 Mukokéla slinné žlázy
  • K117 Poruchy sekrece slin
  • K118 Jiné nemoci slinných žláz
  • K119 Nemoc slinné žlázy NS
  • K130 Nemoci rtů
  • K131 Kousání tváří a rtů
  • K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
  • K133 Vlasatá leukoplakie
  • K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
  • K135 Ústní podslizniční fibróza
  • K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
  • K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
  • K141 Mapovitý jazyk
  • K142 Glossitis rhombica mediana
  • K143 Hypertrofie jazykových papil
  • K144 Atrofie jazykových papil
  • K145 Lingua plicata
  • K146 Glosodynie
  • K148 Jiné nemoci jazyka
  • K149 Nemoc jazyka NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace