ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 03-N01 Zhoubný novotvar dutiny ústní, hltanu a nosohltanu

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 03-N01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu maligního nádorového onemocnění dutiny ústní (včetně rtu), hltanu a nosohltanu.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar dutiny ústní, hltanu a nosohltanu
  • C000 ZN - horní ret, zevní
  • C001 ZN - dolní ret, zevní
  • C002 ZN - ret zevní, NS
  • C003 ZN - horní ret, vnitřní strana
  • C004 ZN - dolní ret, vnitřní strana
  • C005 ZN - ret neurčen, vnitřní strana
  • C006 ZN - ústní koutek
  • C008 ZN - léze přesahující ret
  • C009 ZN - ret NS
  • C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
  • C020 ZN - hřbetní strana jazyka
  • C021 ZN - hrana jazyka
  • C022 ZN - spodní strana jazyka
  • C023 ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
  • C024 ZN - jazyková mandle
  • C028 ZN - léze přesahující jazyk
  • C029 ZN - jazyk, NS
  • C030 ZN - horní dáseň
  • C031 ZN - dolní dáseň
  • C039 ZN - dáseň, NS
  • C040 ZN - přední část spodiny ústní
  • C041 ZN - postranní část spodiny ústní
  • C048 ZN - léze přesahující spodinu ústní
  • C049 ZN - spodina ústní NS
  • C050 ZN - tvrdé patro
  • C051 ZN - měkké patro
  • C052 ZN - čípek [uvula]
  • C058 ZN - léze přesahující patro
  • C059 ZN - patro NS
  • C060 ZN - sliznice tváře
  • C061 ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
  • C062 ZN - retromolární oblast
  • C068 ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
  • C069 ZN - ústa NS
  • C090 ZN - fossa tonsillaris
  • C091 ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
  • C098 ZN -léze přesahující mandli
  • C099 ZN - mandle [tonsilla] NS
  • C100 ZN - vallecula
  • C101 ZN - přední strana hrtanové příklopky - epiglottis
  • C102 ZN - boční stěna orofaryngu
  • C103 ZN - zadní stěna orofaryngu
  • C104 ZN - branchiální rozštěp
  • C108 ZN - léze přesahující orofarynx
  • C109 ZN - orofarynx NS
  • C110 ZN - horní stěna-strop nosohltanu
  • C111 ZN - zadní stěna nosohltanu
  • C112 ZN - boční stěna nosohltanu
  • C113 ZN - přední stěna nosohltanu
  • C118 ZN - léze přesahující nosohltan
  • C119 ZN - nosohltan [nasopharynx] NS
  • C140 ZN - hltan [pharynx] NS
  • C142 ZN - Waldeyerův kruh
  • C148 ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
  • C410 ZN - kosti lebky a obličeje
  • C411 ZN - dolní čelist [mandibula]
  • C462 Kaposiho sarkom patra
  • D000 Karcinom in situ - ret, dutina ústní a hltan
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace