Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 03-V01 Vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 03-V01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu vrozené vady ucha, nosu, úst nebo hrdla, včetně rozštěpu rtu a patra. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla
  • Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
  • Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
  • Q162 Chybění Eustachovy trubice
  • Q163 Vrozené vady ušních kůstek
  • Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
  • Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
  • Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
  • Q170 Nadpočetný boltec
  • Q171 Macrotia
  • Q172 Microtia
  • Q173 Jiné znetvořené ucho
  • Q174 Vadně umístěné ucho
  • Q175 Vyčnívající ucho
  • Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
  • Q179 Vrozená malformace ucha NS
  • Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
  • Q181 Preaurikulární sinus a cysta
  • Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady
  • Q184 Makrostomie
  • Q185 Mikrostomie
  • Q186 Makrocheilie
  • Q187 Mikrocheilie
  • Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
  • Q300 Atrézie choan
  • Q301 Agenese a nevyvinutí nosu
  • Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
  • Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka
  • Q308 Jiné vrozené vady nosu
  • Q309 Vrozená vada nosu NS
  • Q310 Diafragma hrtanu
  • Q311 Vrozená subglotická stenóza
  • Q312 Hypoplazie hrtanu
  • Q313 Laryngokéla
  • Q315 Vrozená laryngomalacie
  • Q318 Jiné vrozené vady hrtanu
  • Q319 Vrozená vada hrtanu NS
  • Q351 Rozštěp tvrdého patra
  • Q353 Rozštěp měkkého patra
  • Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
  • Q357 Rozštěp čípku
  • Q359 Rozštěp patra NS
  • Q360 Oboustranný rozštěp rtu
  • Q361 Středový rozštěp rtu
  • Q369 Jednostranný rozštěp rtu
  • Q370 Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q371 Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q372 Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q373 Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q374 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q375 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q378 Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
  • Q379 Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
  • Q380 Vrozené malformace rtů, NJ
  • Q381 Ankyloglosie
  • Q382 Makroglosie
  • Q383 Jiné vrozené vady jazyka
  • Q384 Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
  • Q385 Vrozené vady patra, NJ
  • Q386 Jiné vrozené malformace úst
  • Q387 Hltanová výchlipka
  • Q388 Jiné vrozené vady hltanu
  • Q670 Asymetrie obličeje
  • Q671 Stlačený obličej
  • Q754 Mandibulofaciální dysostóza
  • Q755 Okulomandibulární dysostóza
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace