Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 03-X01 Jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 03-X01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiného onemocnění ucha, nosu, úst nebo hrdla (nezařazeného do ostatních DRG kategorií). Zahrnuje například krvácení z nosu nebo hrdla, alergickou rýmu nebo poruchy řeči. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla
  • J300 Vazomotorická rýma
  • J301 Alergická rýma způsobená pylem
  • J302 Jiná sezónní alergická rýma
  • J303 Jiná alergická rýma
  • J304 Alergická rýma NS
  • J393 Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
  • J398 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
  • J399 Nemoc horních dýchacích cest NS
  • R040 Krvácení z nosu - epistaxis
  • R041 Krvácení z hrdla
  • R065 Dýchání ústy
  • R070 Bolest v hrdle
  • R196 Zápach z úst
  • R471 Anartrie a dysartrie
  • R478 Jiné a neurčené poruchy řeči
  • R490 Dysfonie
  • R491 Afonie
  • R492 Hypernazalita a hyponazalita
  • R498 Jiné a neurčené poruchy hlasu
  • T700 Ušní barotrauma
  • T701 Barotrauma dutin
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace