ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 04 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi, poruchami a stavy souvisejícími s dýchací soustavou, včetně onemocnění mezihrudí, pohrudnice a hrudníku. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 04 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní, která není součástí standardní péče o pacienta s daným onemocněním (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 04 navrženo celkem 16 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 34 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 97 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 04-I01Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii
  • 04-I01-00Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii
 • | 04-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic
  • 04-R01-01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 04-R01-02Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 04-I02Anatomická resekce plic
  • 04-I02-01Anatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I02-02Anatomická resekce plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-I02-03Anatomická resekce plic provedená thorakoskopicky u pacientů s CC=0-2
  • 04-I02-04Anatomická resekce plic provedená otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2
 • | 04-I03Extraanatomická resekce plic
  • 04-I03-01Extraanatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I03-02Extraanatomická resekce plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-I03-03Extraanatomická resekce plic pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-2
  • 04-I03-04Extraanatomická resekce plic pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-2
 • | 04-I04Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I04-00Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-I05Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic
  • 04-I05-01Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I05-02Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-I05-03Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=0-2
 • | 04-I06Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I06-01Miniinvazivní operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I06-02Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku otevřeným přístupem
 • | 04-I07Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I07-00Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-I08Hrudní drenáž
  • 04-I08-01Opakovaná hrudní drenáž nebo hrudní drenáž u pacientů s CC=4
  • 04-I08-02Hrudní drenáž otevřeným přístupem nebo thorakoskopicky u pacientů s CC=0-3
  • 04-I08-03Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=1-3
  • 04-I08-04Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=0
 • | 04-I09Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I09-01Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-I09-02Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=0
 • | 04-C01Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii
  • 04-C01-01Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii u pacientů s CC=1-4
  • 04-C01-02Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii u pacientů s CC=0
 • | 04-D01Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-D01-00Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-M01Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční plicní nemoc
  • 04-M01-01Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1801 a více hodin (76 a více dní)
  • 04-M01-02Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1009-1800 hodin (43-75 dní)
  • 04-M01-03Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 505-1008 hodin (22-42 dní)
  • 04-M01-04Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 241-504 hodin (11-21 dní)
  • 04-M01-05Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 04-M01-06Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=3-4
  • 04-M01-07Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=0-2
 • | 04-M02Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-M02-01Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně pro chronickou obstrukční plicní nemoc
  • 04-M02-02Endoskopická dilatace stenóz pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-M02-03Endoskopický výkon mimo dilatace pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-M02-04Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=0
 • | 04-I10Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie
  • 04-I10-01Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie bez jejího uzavření
  • 04-I10-02Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie s jejím uzavřením
 • | 04-I11Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I11-00Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku
 • | 04-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 04-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 04-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 04-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 04-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 04-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 04-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 04-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 04-R03Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-R03-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 04-R03-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 04-C02Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-C02-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-C02-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
 • | 04-K01Tuberkulóza
  • 04-K01-01Tuberkulóza u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=1-4
  • 04-K01-02Tuberkulóza u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0
 • | 04-K02Záněty plic
  • 04-K02-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zánět plic
  • 04-K02-02Záněty plic u pacientů s CC=4 nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 04-K02-03Záněty plic u pacientů s CC=2-3
  • 04-K02-04Záněty plic u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek
  • 04-K03-01Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=3-4
  • 04-K03-02Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=1-2
  • 04-K03-03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=0
 • | 04-K04Astma
  • 04-K04-01Astma u pacientů s CC=2-4
  • 04-K04-02Astma u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K05Plicní embolie
  • 04-K05-01Časné úmrtí do 2 dnů pro plicní embolii
  • 04-K05-02Plicní embolie v CVSP u pacientů s akutním cor pulmonale, CC=3-4 nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 04-K05-03Plicní embolie v CVSP u pacientů bez akutního cor pulmonale s CC=0-2
  • 04-K05-04Plicní embolie mimo CVSP u pacientů s akutním cor pulmonale, CC=3-4 nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 04-K05-05Plicní embolie mimo CVSP u pacientů bez akutního cor pulmonale s CC=0-2
 • | 04-K06Chronická obstrukční plicní nemoc
  • 04-K06-01Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=4
  • 04-K06-02Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=2-3
  • 04-K06-03Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K07Intersticiální plicní nemoc
  • 04-K07-01Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=4
  • 04-K07-02Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=2-3
  • 04-K07-03Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K08Respirační selhání
  • 04-K08-01Časné úmrtí do 2 dnů pro respirační selhání
  • 04-K08-02Respirační selhání u pacientů s CC=4
  • 04-K08-03Respirační selhání u pacientů s CC=2-3
  • 04-K08-04Respirační selhání u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K09Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K09-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K09-02Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 04-K09-03Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 04-K09-04Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 04-K09-05Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K10Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné
  • 04-K10-01Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné u pacientů s CC=2-4
  • 04-K10-02Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K11Cystická fibróza
  • 04-K11-01Cystická fibróza u pacientů ve věku 16 a více let
  • 04-K11-02Cystická fibróza u dětí do 16 let věku
 • | 04-K12Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • 04-K12-00Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
 • | 04-K13Traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K13-01Trauma dýchací soustavy a hrudníku v CVSP
  • 04-K13-02Trauma dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP
 • | 04-K14Pneumotorax a hemotorax
  • 04-K14-01Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=3-4
  • 04-K14-02Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=1-2
  • 04-K14-03Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=0
 • | 04-K15Jiné nemoci dýchací soustavy
  • 04-K15-01Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=4
  • 04-K15-02Plicní edém nebo jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=2-3
  • 04-K15-03Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=0-1

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 04
  • A065 Amébový plicní absces
  • A150 TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151 TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152 TBC plic, ověřená histologicky
  • A153 TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154 TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155 TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156 Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157 Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158 TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159 TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160 TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161 TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162 TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163 TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164 TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165 TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167 Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168 TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169 TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A202 Plicní forma moru
  • A212 Plicní forma tularemie
  • A221 Plicní antrax
  • A310 Plicní mykobakteriální infekce
  • A370 Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
  • A371 Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
  • A378 Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
  • A379 Dávivý kašel NS
  • A420 Plicní aktinomykóza
  • A430 Plicní nokardióza
  • A481 Legionářská nemoc
  • B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B206 Onem. HIV, s následkem: onem.původce: Pneumocystis jiroveci (carinii)
  • B221 Onem. HIV, s následkem: lymfoidní intersticiální pneumonii
  • B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330 Epidemická myalgie
  • B334 Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371 Plicní kandidóza
  • B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382 Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400 Akutní plicní blastomykóza
  • B401 Chronická plicní blastomykóza
  • B402 Plicní blastomykóza NS
  • B410 Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420 Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440 Invazivní plicní aspergilóza
  • B441 Jiná plicní aspergilóza
  • B450 Plicní kryptokokóza
  • B460 Plicní mukormykóza
  • B485 Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*)
  • B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B664 Paragonimiasis
  • B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • B909 Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • C33 Zhoubný novotvar průdušnice (trachey)
  • C340 ZN - hlavní průduška
  • C341 ZN - horní lalok‚ průduška nebo plíce
  • C342 ZN - střední lalok‚ průduška nebo plíce
  • C343 ZN - dolní lalok‚ průduška nebo plíce
  • C348 ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349 ZN - průduška a plíce NS
  • C381 ZN - přední mediastinum
  • C382 ZN - zadní mediastinum
  • C383 ZN - mediastinum, část NS
  • C384 ZN - pohrudnice (pleura)
  • C388 ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C450 Mezoteliom pohrudnice (pleury)
  • C780 Sekundární ZN plic
  • C781 Sekundární ZN mezihrudí (mediastina)
  • C782 Sekundární ZN pohrudnice (pleury)
  • C783 Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021 Karcinom in situ - průdušnice
  • D022 Karcinom in situ - průduška a plíce
  • D023 Karcinom in situ - jiné části dýchací soustavy
  • D142 Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143 Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152 Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157 Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167 Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190 Nezhoubný novotvar - mezotel pleury
  • D381 Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382 Novotvar NNCH - pohrudnice (pleura)
  • D383 Novotvar NNCH - mezihrudí (mediastinum)
  • D860 Sarkoidóza plic
  • D861 Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863 Sarkoidóza kůže
  • D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869 Sarkoidóza NS
  • E840 Cystická fibróza s plicními projevy
  • E841 Cystická fibróza se střevními projevy
  • E848 Cystická fibróza s jinými projevy
  • E849 Cystická fibróza NS
  • I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • J041 Akutní zánět průdušnice
  • J042 Akutní zánět hrtanu i průdušnice
  • J09 Chřipka způsobená identif. zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem
  • J100 Chřipka se zánětem plic‚ jiný sezónní chřipkový virus identifikován
  • J101 Chřipka s jinými projevy na dých.ústr.‚ sezónní chřipkový virus ident.
  • J110 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J111 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
  • J120 Adenovirová pneumonie
  • J121 Pneumonie způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J122 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128 Jiná virová pneumonie
  • J129 Virová pneumonie NS
  • J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152 Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153 Pneumonie způsobená Streptokokem skupiny B
  • J154 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156 Pneumonie způsobená jinou gramnegativní bakterií
  • J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158 Jiný bakteriální zánět plic
  • J159 Bakteriální zánět plic NS
  • J160 Chlamydiová pneumonie
  • J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170 Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171 Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172 Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173 Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178 Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180 Bronchopneumonie NS
  • J181 Laloková pneumonie NS
  • J182 Hypostatická pneumonie NS
  • J188 Jiná pneumonie, původce NS
  • J189 Pneumonie NS
  • J200 Akutní bronchitida způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J201 Akutní bronchitida způsobená Haemophilus influenzae
  • J202 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
  • J203 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
  • J204 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
  • J205 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J206 Akutní bronchitida způsobená rinovirem
  • J207 Akutní bronchitida způsobená echovirem
  • J208 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J209 Akutní bronchitida NS
  • J210 Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J211 Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
  • J218 Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J219 Akutní bronchiolitida NS
  • J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
  • J40 Zánět průdušek (bronchitida) neurčený jako akutní nebo chronický
  • J410 Prostá chronická bronchitida
  • J411 Mukopurulentní chronická bronchitida
  • J418 Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
  • J42 Neurčená chronická bronchitida
  • J430 Macleodův syndrom
  • J431 Panlobulární emfyzém
  • J432 Centrilobulární emfyzém
  • J438 Jiný emfyzém
  • J439 Emfyzém NS
  • J440 Chronická obstr. plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dých.ústr.
  • J441 Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448 Jiná určená chronická obstrukční plicní nemoc
  • J449 Chronická obstrukční plicní nemoc NS
  • J450 Astma převážně alergické
  • J451 Nealergické astma
  • J458 Smíšené astma
  • J459 Astma NS
  • J46 Astmatický stav [status asthmaticus]
  • J47 Rozšíření průdušek (bronchiektázie)
  • J60 Pneumokonióza uhlokopů
  • J61 Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630 Aluminóza (plic)
  • J631 Bauxitová fibróza (plic)
  • J632 Berylióza
  • J633 Grafitová fibróza (plic)
  • J634 Sideróza
  • J635 Stanóza
  • J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64 Neurčená pneumokonióza
  • J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
  • J660 Bysinóza
  • J661 Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662 Kanabinóza
  • J668 Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670 Farmářské plíce
  • J671 Bagasóza
  • J672 Plíce chovatelů ptáků
  • J673 Suberóza
  • J674 Sladovnické plíce
  • J675 Plíce pracovníků s houbami
  • J676 Plíce loupačů javorové kůry
  • J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678 Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679 Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J680 Bronchitida a pneumonitida způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J681 Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J682 Zánět horních cest dýchacích způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J683 Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684 Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688 Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J80 Syndrom dechové tísně dospělých
  • J81 Plicní edém
  • J82 Plicní eozinofilie nezařazená jinde
  • J840 Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci
  • J849 Intersticiální plicní nemoc NS
  • J850 Gangréna a nekróza plic
  • J851 Absces plic s pneumonií
  • J852 Absces plic bez pneumonie
  • J853 Absces mediastina
  • J860 Pyotorax s píštělí
  • J869 Pyotorax bez píštěle
  • J90 Pohrudniční výpotek nezařazený jinde
  • J91 Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920 Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929 Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J930 Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931 Jiný spontánní pneumotorax
  • J938 Jiný pneumotorax
  • J939 Pneumotorax NS
  • J940 Chylózní výpotek
  • J941 Fibrotorax
  • J942 Hemotorax
  • J948 Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949 Pohrudniční stav NS
  • J950 Špatná funkce tracheostomie
  • J951 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
  • J952 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
  • J953 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
  • J954 Mendelsonův syndrom
  • J955 Subglotická stenóza po výkonu
  • J958 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J9600 Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9601 Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9609 Akutní respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9610 Chronické respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9611 Chronické respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9619 Chronické respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9690 Respirační selhání NS, Typ I [hypoxický]
  • J9691 Respirační selhání NS, Typ II [hyperkapnický]
  • J9699 Respirační selhání NS, Typ nespecifikován
  • J980 Nemoci bronchu nezařazené jinde
  • J981 Plicní kolaps
  • J982 Intersticiální emfyzém
  • J983 Kompenzační emfyzém
  • J984 Jiná onemocnění plic
  • J985 Nemoci mediastina nezařazené jinde
  • J986 Onemocnění bránice (diafragmy)
  • J987 Infekce dýchacích cest nezařazené jinde
  • J988 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989 Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990 Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991 Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998 Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400 Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408 Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409 Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P220 Syndrom dechové tísně novorozence
  • P221 Přechodná tachypnoe novorozence
  • P228 Jiná dechová tíseň novorozence
  • P229 Dechová tíseň novorozence NS
  • P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234 Vrozená pneumonie způsobená Escherichia coli
  • P235 Vrozená pneumonie způsobená Pseudomonas
  • P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239 Vrozená pneumonie NS
  • P240 Novorozenecká aspirace smolky
  • P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242 Novorozenecká aspirace krve
  • P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249 Novorozenecký aspirační syndrom NS
  • P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
  • P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P270 Wilsonové–Mikityho syndrom
  • P271 Bronchopulmonální dysplázie vzniklá v perinatálním období
  • P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280 Primární atelektáza u novorozence
  • P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283 Primární spánková apnoe novorozence
  • P284 Jiná apnoe novorozence
  • P285 Respirační selhání novorozence
  • P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289 Poruchy respirace u novorozence NS
  • Q320 Vrozená tracheomalacie
  • Q321 Jiné vrozené vady průdušnice
  • Q322 Vrozená bronchomalacie
  • Q323 Vrozené zúžení průdušky
  • Q324 Jiné vrozené vady průdušky
  • Q330 Vrozená cystická plicní nemoc
  • Q331 Přídatný lalok plic
  • Q332 Sekvestrace plic
  • Q333 Nevyvinutí plic
  • Q334 Vrozené bronchiektázie
  • Q335 Ektopická tkáň v plicích
  • Q336 Hypoplázie a dysplázie plic
  • Q338 Jiné vrozené vady plic
  • Q339 Vrozená vada plic NS
  • Q340 Vada pohrudnice
  • Q341 Vrozená cysta mezihrudí (mediastina)
  • Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
  • Q349 Vrozená vada dýchací soustavy NS
  • Q676 Vpadlý hrudník [pectus excavatum]
  • Q677 Pectus carinatum
  • Q678 Jiné vrozené deformity hrudníku
  • Q765 Krční žebro
  • Q766 Jiné vrozené malformace žeber
  • Q767 Vrozená malformace hrudní kosti
  • Q768 Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
  • Q769 Vrozená vada kostěného hrudníku NS
  • Q772 Syndrom krátkého žebra
  • Q790 Vrozená brániční kýla
  • Q791 Jiné vrozené vady bránice
  • R042 Hemoptýza
  • R048 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049 Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05 Kašel
  • R060 Dušnost [dyspnoe]
  • R061 Stridor
  • R062 Sípání
  • R063 Periodické dýchání
  • R064 Hyperventilace
  • R066 Škytání
  • R067 Kýchání
  • R068 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071 Bolest na hrudi při dýchání
  • R090 Asfyxie
  • R091 Zánět pohrudnice (pleuritida)
  • R092 Zástava dechu
  • R093 Abnormální sputum
  • R098 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách plic
  • R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2700 Úrazový pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701 Úrazový pneumotorax; otevřená rána
  • S2710 Úrazový hemotorax; neotevřená rána
  • S2711 Úrazový hemotorax; otevřená rána
  • S2720 Úrazový hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721 Úrazový hemopneumotorax; otevřená rána
  • S2730 Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731 Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740 Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741 Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750 Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751 Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760 Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761 Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280 Rozdrcený hrudník
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174 Cizí těleso v průdušnici
  • T175 Cizí těleso v průdušce
  • T178 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T790 Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791 Tuková embolie (úrazová)
  • T797 Úrazový podkožní emfyzém
  • T800 Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
  • T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů
  • U049 Syndrom akutního respiračního selhání [SARS] NS
  • Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430 Ošetření tracheostomie
 • | Hlavní diagnózy - MDC 04 - diagnózy platné jen pro referenční období
  • B59 Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace