ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 04 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi, poruchami a stavy souvisejícími s dýchací soustavou, včetně onemocnění mezihrudí, pohrudnice a hrudníku. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 04 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní, která není součástí standardní péče o pacienta s daným onemocněním (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 04 navrženo celkem 16 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 35 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 101 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 04-I01Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii
  • 04-I01-00Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii
 • | 04-I02Anatomická resekce plic
  • 04-I02-01Anatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I02-02Anatomická resekce plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-I02-03Anatomická resekce plic provedená thorakoskopicky u pacientů s CC=0-2
  • 04-I02-04Anatomická resekce plic provedená otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2
 • | 04-I03Extraanatomická resekce plic
  • 04-I03-01Extraanatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I03-02Extraanatomická resekce plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-I03-03Extraanatomická resekce plic pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-2
  • 04-I03-04Extraanatomická resekce plic pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-2
 • | 04-I04Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I04-01Endovaskulární výkon se zavedením stentu nebo odstranění uzávěru tepny otevřenou cestou pro plicní embolii
  • 04-I04-02Endovaskulární výkon bez zavedení stentu pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-I05Velký výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic
  • 04-I05-01Velký výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 04-I05-02Velký výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=4
  • 04-I05-03Velký výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=1-3
  • 04-I05-04Velký výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=0
 • | 04-I06Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I06-01Miniinvazivní operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I06-02Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku otevřeným přístupem
 • | 04-I07Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I07-00Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-I08Hrudní drenáž
  • 04-I08-01Opakovaná hrudní drenáž nebo hrudní drenáž u pacientů s CC=4
  • 04-I08-02Hrudní drenáž otevřeným přístupem nebo thorakoskopicky u pacientů s CC=0-3
  • 04-I08-03Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=1-3
  • 04-I08-04Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=0
 • | 04-I09Diagnostický chirurgický výkon nebo výkon na mízních uzlinách pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I09-01Diagnostický chirurgický výkon nebo výkon na mízních uzlinách pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-I09-02Diagnostický chirurgický výkon nebo výkon na mízních uzlinách pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=0
 • | 04-I10Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie
  • 04-I10-01Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie bez jejího uzavření
  • 04-I10-02Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie s jejím uzavřením
 • | 04-I11Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I11-00Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku
 • | 04-M01Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-M01-00Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy
 • | 04-M02Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční plicní nemoc
  • 04-M02-01Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1801 a více hodin (76 a více dní)
  • 04-M02-02Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1009-1800 hodin (43-75 dní)
  • 04-M02-03Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 505-1008 hodin (22-42 dní)
  • 04-M02-04Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 241-504 hodin (11-21 dní)
  • 04-M02-05Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 97-240 hodin (5-10 dní) u pacientů s CC=3-4
  • 04-M02-06Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 97-240 hodin (5-10 dní) u pacientů s CC=0-2
  • 04-M02-07Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=3-4
  • 04-M02-08Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=0-2
 • | 04-M03Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-M03-01Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně pro chronickou obstrukční plicní nemoc
  • 04-M03-02Endoskopická dilatace stenóz pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-M03-03Endoskopický výkon mimo dilatace pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=1-4
  • 04-M03-04Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=0
 • | 04-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic
  • 04-R01-01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 04-R01-02Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 04-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 04-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 04-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 04-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 04-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 04-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 04-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 04-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 04-R03Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-R03-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 04-R03-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 04-C01Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii
  • 04-C01-00Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii
 • | 04-C02Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-C02-01Cílená léčba zhoubného novotvaru dýchací soustavy
  • 04-C02-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
 • | 04-K01Tuberkulóza
  • 04-K01-01Tuberkulóza u dětí do 18 let věku
  • 04-K01-02Tuberkulóza u pacientů ve věku 18 a více let s CC=1-4
  • 04-K01-03Tuberkulóza u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0
 • | 04-K02Záněty plic
  • 04-K02-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zánět plic
  • 04-K02-02Záněty plic u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 04-K02-03Záněty plic u pacientů s CC=2-3
  • 04-K02-04Záněty plic u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek
  • 04-K03-01Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=3-4
  • 04-K03-02Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=1-2
  • 04-K03-03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=0
 • | 04-K04Astma
  • 04-K04-01Astma u pacientů s CC=2-4
  • 04-K04-02Astma u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K05Plicní embolie
  • 04-K05-01Časné úmrtí do 2 dnů pro plicní embolii
  • 04-K05-02Plicní embolie u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 04-K05-03Plicní embolie s akutním cor pulmonale nebo u pacientů s CC=2-3
  • 04-K05-04Plicní embolie bez akutního cor pulmonale u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K06Chronická obstrukční plicní nemoc
  • 04-K06-01Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=4
  • 04-K06-02Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=2-3
  • 04-K06-03Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K07Intersticiální plicní nemoc
  • 04-K07-01Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=4
  • 04-K07-02Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=2-3
  • 04-K07-03Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K08Respirační selhání
  • 04-K08-01Časné úmrtí do 2 dnů pro respirační selhání
  • 04-K08-02Respirační selhání u pacientů s CC=4
  • 04-K08-03Respirační selhání u pacientů s CC=2-3
  • 04-K08-04Respirační selhání u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K09Zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • 04-K09-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zhoubný novotvar průdušnice nebo plic
  • 04-K09-02Zhoubný novotvar průdušnice a plic u pacientů s CC=3-4
  • 04-K09-03Zhoubný novotvar průdušnice a plic u pacientů s CC=1-2
  • 04-K09-04Zhoubný novotvar průdušnice a plic u pacientů s CC=0
 • | 04-K10Zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • 04-K10-01Zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku u pacientů s CC=2-4
  • 04-K10-02Zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K11Novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • 04-K11-01Novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné u pacientů s CC=2-4
  • 04-K11-02Novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné u pacientů s CC=0-1
 • | 04-K12Cystická fibróza
  • 04-K12-01Cystická fibróza u pacientů ve věku 16 a více let
  • 04-K12-02Cystická fibróza u dětí do 16 let věku
 • | 04-K13Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • 04-K13-00Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
 • | 04-K14Traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K14-01Trauma dýchací soustavy a hrudníku u pacientů s CC=3-4
  • 04-K14-02Trauma dýchací soustavy a hrudníku u pacientů s CC=1-2
  • 04-K14-03Cizí těleso v dýchací soustavě nebo trauma dýchací soustavy a hrudníku u pacientů s CC=0
 • | 04-K15Pneumotorax a hemotorax
  • 04-K15-01Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=3-4
  • 04-K15-02Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=1-2
  • 04-K15-03Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=0
 • | 04-K16Jiné nemoci dýchací soustavy
  • 04-K16-01Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=4
  • 04-K16-02Plicní edém nebo jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=2-3
  • 04-K16-03Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=0-1

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 04
  • A065 Amébový plicní absces (J99.8*)
  • A150 TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151 TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152 TBC plic, ověřená histologicky
  • A153 TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154 TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155 TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156 Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157 Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158 TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159 TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160 TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161 TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162 TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163 TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164 TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165 TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167 Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168 TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169 TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A202 Plicní forma moru
  • A212 Plicní forma tularemie
  • A221 Plicní antrax
  • A310 Plicní mykobakteriální infekce
  • A370 Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
  • A371 Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
  • A378 Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
  • A379 Dávivý kašel NS
  • A420 Plicní aktinomykóza
  • A430 Plicní nokardióza
  • A481 Legionářská nemoc
  • B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330 Epidemická myalgie
  • B334 Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371 Plicní kandidóza
  • B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382 Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400 Akutní plicní blastomykóza
  • B401 Chronická plicní blastomykóza
  • B402 Plicní blastomykóza NS
  • B410 Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420 Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440 Invazivní plicní aspergilóza
  • B441 Jiná plicní aspergilóza
  • B450 Plicní kryptokokóza
  • B460 Plicní mukormykóza
  • B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B59 Pneumocystóza - pneumocystosis (J17.3*)
  • B664 Paragonimiasis
  • B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • B909 Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340 ZN - hlavní bronchus
  • C341 ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342 ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343 ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348 ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349 ZN - průduška a plíce NS
  • C381 ZN - přední mediastinum
  • C382 ZN - zadní mediastinum
  • C383 ZN - mediastinum, část NS
  • C384 ZN - pohrudnice - pleura
  • C388 ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398 ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399 ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450 Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761 ZN - hrudník
  • C780 Sekundární ZN plic
  • C781 Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782 Sekundární ZN pohrudnice - pleury
  • C783 Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021 Ca.in situ - průdušnice
  • D022 Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023 Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
  • D142 Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143 Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152 Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157 Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167 Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190 Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381 Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382 Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383 Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385 Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
  • D860 Sarkoidóza plic
  • D861 Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863 Sarkoidóza kůže
  • D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869 Sarkoidóza NS
  • E840 Cystická fibróza s plicními projevy
  • E841 Cystická fibróza se střevními projevy
  • E848 Cystická fibróza s jinými projevy
  • E849 Cystická fibróza NS
  • I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • J041 Akutní zánět průdušnice
  • J042 Akutní zánět hrtanu i průdušnice
  • J09 Chřipka způsobená virem ptačí chřipky
  • J100 Chřipka se zánětem plic, jiný chřipkový virus identifikován
  • J110 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J120 Adenovirová pneumonie
  • J121 Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
  • J122 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128 Jiná virová pneumonie
  • J129 Virová pneumonie NS
  • J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152 Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153 Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
  • J154 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156 Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
  • J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158 Jiný bakteriální zánět plic
  • J159 Bakteriální zánět plic NS
  • J160 Chlamydiová pneumonie
  • J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170 Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171 Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172 Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173 Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178 Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180 Bronchopneumonie NS
  • J181 Laloková pneumonie NS
  • J182 Hypostatická pneumonie NS
  • J188 Jiná pneumonie, původce NS
  • J189 Pneumonie NS
  • J200 Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
  • J201 Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
  • J202 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
  • J203 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
  • J204 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
  • J205 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J206 Akutní bronchitida způsobená rinovirem
  • J207 Akutní bronchitida způsobená echovirem
  • J208 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J209 Akutní bronchitida NS
  • J210 Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J211 Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
  • J218 Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J219 Akutní bronchiolitida NS
  • J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
  • J40 Zánět průdušek neurčený jako akutní nebo chronický
  • J410 Prostá chronická bronchitida
  • J411 Mukopurulentní chronická bronchitida
  • J418 Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
  • J42 Neurčená chronická bronchitida
  • J430 Macleodův syndrom
  • J431 Panlobulární emfyzém
  • J432 Centrilobulární emfyzém
  • J438 Jiný emfyzém
  • J439 Emfyzém NS
  • J440 Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448 Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449 Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J450 Astma převážně alergické
  • J451 Nealergické astma
  • J458 Smíšené astma
  • J459 Astma NS
  • J46 Astmatický stav - status asthmaticus
  • J47 Bronchiektázie - rozšíření průdušek
  • J60 Pneumokonióza uhlokopů
  • J61 Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630 Aluminóza (plic)
  • J631 Bauxitová fibróza (plic)
  • J632 Berylióza
  • J633 Grafitová fibróza (plic)
  • J634 Sideróza
  • J635 Stanóza
  • J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64 Neurčená pneumokonióza
  • J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
  • J660 Bysinóza
  • J661 Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662 Kanabinóza
  • J668 Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670 Farmářské plíce
  • J671 Bagasóza
  • J672 Plíce chovatelů ptáků
  • J673 Suberóza
  • J674 Sladovnické plíce
  • J675 Plíce pracovníků s houbami
  • J676 Plíce loupačů javorové kůry
  • J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678 Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679 Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J680 Bronchitida a pneumonitida způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J681 Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J682 Zánět horních cest dýchacích způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J683 Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684 Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688 Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J80 Syndrom respirační tísně dospělých
  • J81 Plicní edém
  • J82 Plicní eozinofilie, NJ
  • J840 Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848 Jiné určené intersticiální plícní nemoci
  • J849 Intersticiální plicní nemoc NS
  • J850 Gangréna a nekróza plic
  • J851 Absces plic s pneumonií
  • J852 Absces plic bez pneumonie
  • J853 Absces - mediastina
  • J860 Pyotorax s píštělí
  • J869 Pyotorax bez píštěle
  • J90 Pohrudniční výpotek, NJ
  • J91 Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920 Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929 Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J930 Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931 Jiný spontánní pneumotorax
  • J938 Jiný pneumotorax
  • J939 Pneumotorax NS
  • J940 Chylózní výpotek
  • J941 Fibrotorax
  • J942 Hemotorax
  • J948 Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949 Pohrudniční stav NS
  • J950 Špatná funkce tracheostomie
  • J951 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
  • J952 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
  • J953 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
  • J954 Mendelsonův syndrom
  • J955 Subglotická stenóza po výkonu
  • J958 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J9600 Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9601 Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9609 Akutní respirační selhání, typ nespecifikován
  • J9610 Chronické respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9611 Chronické respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9619 Chronické respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9690 Respirační selhání NS, Typ I [hypoxický]
  • J9691 Respirační selhání NS, Typ II [hyperkapnický]
  • J9699 Respirační selhání NS, typ nespecifikován
  • J980 Nemoci bronchu, NJ
  • J981 Plicní kolaps
  • J982 Intersticiální emfyzém
  • J983 Kompenzační emfyzém
  • J984 Jiná onemocnění plic
  • J985 Nemoci mediastina, NJ
  • J986 Onemocnění bránice - diafragmy
  • J988 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989 Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990 Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991 Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998 Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400 Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408 Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409 Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P220 Syndrom dechové tísně novorozence
  • P221 Přechodná tachypnoe novorozence
  • P228 Jiná dechová tíseň novorozence
  • P229 Dechová tíseň novorozence NS
  • P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
  • P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
  • P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239 Vrozená pneumonie NS
  • P240 Novorozenecká aspirace smolky
  • P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242 Novorozenecká aspirace krve
  • P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249 Novorozenecký aspirační syndrom NS
  • P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
  • P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P270 Wilsonův-Mikityho syndrom
  • P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
  • P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280 Primární atelektáza u novorozence
  • P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283 Primární spánková apnoe novorozence
  • P284 Jiná apnoe novorozence
  • P285 Respirační selhání novorozence
  • P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289 Poruchy respirace u novorozence NS
  • Q320 Vrozená tracheomalacie
  • Q321 Jiné vrozené vady průdušnice
  • Q322 Vrozená bronchomalacie
  • Q323 Vrozené zúžení bronchu
  • Q324 Jiné vrozené vady bronchu
  • Q330 Vrozená cystická plicní nemoc
  • Q331 Přídatný lalok plic
  • Q332 Sekvestrace plic
  • Q333 Nevyvinutí plic
  • Q334 Vrozené bronchiektázie
  • Q335 Ektopická tkáň v plicích
  • Q336 Hypoplazie a dysplazie plic
  • Q338 Jiné vrozené vady plic
  • Q339 Vrozená vada plic NS
  • Q340 Vada pohrudnice
  • Q341 Vrozená cysta mezihrudí - mediastina
  • Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
  • Q349 Vrozená vada dýchací soustavy NS
  • Q676 Vpadlý hrudník - pectus excavatum
  • Q677 Pectus carinatum
  • Q678 Jiné vrozené deformity hrudníku
  • Q765 Krční žebro
  • Q766 Jiné vrozené malformace žeber
  • Q767 Vrozená malformace hrudní kosti
  • Q768 Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
  • Q769 Vrozená vada kostěného hrudníku NS
  • Q772 Syndrom krátkého žebra
  • Q790 Vrozená brániční kýla
  • Q791 Jiné vrozené vady bránice
  • R042 Hemoptýza
  • R048 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049 Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05 Kašel
  • R060 Dušnost - dyspnoe
  • R061 Stridor
  • R062 Sípání
  • R063 Periodické dýchání
  • R064 Hyperventilace
  • R066 Škytání
  • R067 Kýchání
  • R068 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071 Bolest na hrudi při dýchání
  • R090 Asfyxie
  • R091 Zánět pohrudnice - pleuritida
  • R092 Zástava dechu
  • R093 Abnormální sputum
  • R098 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
  • R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2700 Traumatický pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701 Traumatický pneumotorax; otevřená rána
  • S2710 Traumatický hemotorax; neotevřená rána
  • S2711 Traumatický hemotorax; otevřená rána
  • S2720 Traumatický hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721 Traumatický hemopneumotorax; otevřená rána
  • S2730 Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731 Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740 Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741 Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750 Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751 Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760 Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761 Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280 Rozdrcený hrudník
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174 Cizí těleso v průdušnici
  • T175 Cizí těleso v průdušce
  • T178 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T790 Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791 Tuková embolie (úrazová)
  • T797 Traumatický podkožní emfyzém
  • T800 Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
  • T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů
  • U049 Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
  • Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430 Ošetření tracheostomie
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace