Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-C01 Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-C01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s plicní embolií, kterým byla poskytnuta intravenózní trombolytická léčba rekombinantním tkáňovým aktivátorem plazminogenu rt-PA a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - plicní embolie
  • I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • T790Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791Tuková embolie (úrazová)
  • T800Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - altepláza
  • 0093649ACTILYSE
  • 0093650ACTILYSE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace