Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-I02 Anatomická resekce plic

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním dýchací soustavy, u kterých byla provedena anatomická resekce plic (pneumonektomie, lobektomie, bilobektomie nebo segmentální resekce). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu v hrudní dutině provedeného v jiný den, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z01, 04-Z02, 04-F02, 04-N01, 04-N02, 04-N03, 04-V02, 04-T01, 04-X01, 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - tuberkulóza
  • A150TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152TBC plic, ověřená histologicky
  • A153TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • B909Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
 • | Hlavní diagnózy - záněty plic
  • A065Amébový plicní absces (J99.8*)
  • A202Plicní forma moru
  • A212Plicní forma tularemie
  • A221Plicní antrax
  • A310Plicní mykobakteriální infekce
  • A420Plicní aktinomykóza
  • A430Plicní nokardióza
  • A481Legionářská nemoc
  • B012Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B250Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330Epidemická myalgie
  • B334Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371Plicní kandidóza
  • B380Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400Akutní plicní blastomykóza
  • B401Chronická plicní blastomykóza
  • B402Plicní blastomykóza NS
  • B410Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440Invazivní plicní aspergilóza
  • B441Jiná plicní aspergilóza
  • B450Plicní kryptokokóza
  • B460Plicní mukormykóza
  • B583Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B59Pneumocystóza - pneumocystosis (J17.3*)
  • B664Paragonimiasis
  • B671Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • J09Chřipka způsobená virem ptačí chřipky
  • J100Chřipka se zánětem plic, jiný chřipkový virus identifikován
  • J110Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J120Adenovirová pneumonie
  • J121Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
  • J122Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128Jiná virová pneumonie
  • J129Virová pneumonie NS
  • J13Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
  • J154Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
  • J157Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158Jiný bakteriální zánět plic
  • J159Bakteriální zánět plic NS
  • J160Chlamydiová pneumonie
  • J168Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180Bronchopneumonie NS
  • J181Laloková pneumonie NS
  • J182Hypostatická pneumonie NS
  • J188Jiná pneumonie, původce NS
  • J189Pneumonie NS
  • J690Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J850Gangréna a nekróza plic
  • J851Absces plic s pneumonií
  • J852Absces plic bez pneumonie
  • J954Mendelsonův syndrom
  • P230Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
  • P235Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
  • P236Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239Vrozená pneumonie NS
  • P240Novorozenecká aspirace smolky
  • P241Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242Novorozenecká aspirace krve
  • P243Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249Novorozenecký aspirační syndrom NS
 • | Hlavní diagnózy - chronická obstrukční plicní nemoc
  • J430Macleodův syndrom
  • J431Panlobulární emfyzém
  • J432Centrilobulární emfyzém
  • J438Jiný emfyzém
  • J439Emfyzém NS
  • J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J982Intersticiální emfyzém
  • J983Kompenzační emfyzém
  • P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • Q320Vrozená tracheomalacie
  • Q321Jiné vrozené vady průdušnice
  • Q322Vrozená bronchomalacie
  • Q323Vrozené zúžení bronchu
  • Q324Jiné vrozené vady bronchu
  • Q330Vrozená cystická plicní nemoc
  • Q331Přídatný lalok plic
  • Q332Sekvestrace plic
  • Q333Nevyvinutí plic
  • Q334Vrozené bronchiektázie
  • Q335Ektopická tkáň v plicích
  • Q336Hypoplazie a dysplazie plic
  • Q338Jiné vrozené vady plic
  • Q339Vrozená vada plic NS
  • Q340Vada pohrudnice
  • Q341Vrozená cysta mezihrudí - mediastina
  • Q348Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
  • Q349Vrozená vada dýchací soustavy NS
  • Q676Vpadlý hrudník - pectus excavatum
  • Q677Pectus carinatum
  • Q678Jiné vrozené deformity hrudníku
  • Q765Krční žebro
  • Q766Jiné vrozené malformace žeber
  • Q767Vrozená malformace hrudní kosti
  • Q768Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
  • Q769Vrozená vada kostěného hrudníku NS
  • Q772Syndrom krátkého žebra
  • Q790Vrozená brániční kýla
  • Q791Jiné vrozené vady bránice
 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280Rozdrcený hrudník
  • T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174Cizí těleso v průdušnici
  • T175Cizí těleso v průdušce
  • T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797Traumatický podkožní emfyzém
  • T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - pneumotorax a hemotorax
  • J930Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931Jiný spontánní pneumotorax
  • J938Jiný pneumotorax
  • J939Pneumotorax NS
  • J942Hemotorax
  • P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • S2700Traumatický pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701Traumatický pneumotorax; otevřená rána
  • S2710Traumatický hemotorax; neotevřená rána
  • S2711Traumatický hemotorax; otevřená rána
  • S2720Traumatický hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721Traumatický hemopneumotorax; otevřená rána
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci dýchací soustavy
  • J47Bronchiektázie - rozšíření průdušek
  • J853Absces - mediastina
  • J860Pyotorax s píštělí
  • J869Pyotorax bez píštěle
  • J90Pohrudniční výpotek, NJ
  • J91Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J940Chylózní výpotek
  • J941Fibrotorax
  • J948Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949Pohrudniční stav NS
  • J980Nemoci bronchu, NJ
  • J984Jiná onemocnění plic
  • J985Nemoci mediastina, NJ
  • J986Onemocnění bránice - diafragmy
  • J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J990Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • R091Zánět pohrudnice - pleuritida
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - anatomická resekce plic
  • 57245PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
  • 57247PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ
  • 57249RESEKCE PLIC - LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU
  • 90869(DRG) PNEUMONEKTOMIE THORAKOSKOPICKY
  • 90870(DRG) LOBEKTOMIE PLIC THORAKOSKOPICKY
  • 90871(DRG) BILOBEKTOMIE PLIC THORAKOSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace