Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-I04 Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s plicní embolií, zhoubným novotvarem dýchací soustavy nebo krvácením z dolních cest dýchacích, u kterých byl proveden vybraný endovaskulární nebo chirurgický výkon na cévách a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě operačního přístupu a zavedení cévního stentu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 5
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F01, 04-N01, 04-N02, 04-N03, 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - plicní embolie
  • I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • T790Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791Tuková embolie (úrazová)
  • T800Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění uzávěru tepny otevřenou cestou
  • 07061(DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - plicní embolie
  • I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • T790Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791Tuková embolie (úrazová)
  • T800Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endovaskulární výkon
  • 89319ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 89321EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89331ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89423PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - krvácení z dýchací soustavy
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • R042Hemoptýza
  • R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - terapeutická embolizace
  • 89323TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace