ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 04-I08 Hrudní drenáž

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním dýchací soustavy, kterým byla provedena hrudní drenáž a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě opakovaného zavedení hrudní drenáže během hospitalizace, přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z01, 04-Z02, 04-N01, 04-N02, 04-N03, 04-T01, 04-X01, 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - tuberkulóza
  • A150 TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151 TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152 TBC plic, ověřená histologicky
  • A153 TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154 TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155 TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156 Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157 Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158 TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159 TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160 TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161 TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162 TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163 TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164 TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165 TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167 Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168 TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169 TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • B909 Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
 • | Hlavní diagnózy - záněty plic
  • A065 Amébový plicní absces
  • A202 Plicní forma moru
  • A212 Plicní forma tularemie
  • A221 Plicní antrax
  • A310 Plicní mykobakteriální infekce
  • A420 Plicní aktinomykóza
  • A430 Plicní nokardióza
  • A481 Legionářská nemoc
  • B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B206 Onem. HIV, s následkem: onem.původce: Pneumocystis jiroveci (carinii)
  • B221 Onem. HIV, s následkem: lymfoidní intersticiální pneumonii
  • B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330 Epidemická myalgie
  • B334 Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371 Plicní kandidóza
  • B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382 Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400 Akutní plicní blastomykóza
  • B401 Chronická plicní blastomykóza
  • B402 Plicní blastomykóza NS
  • B410 Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420 Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440 Invazivní plicní aspergilóza
  • B441 Jiná plicní aspergilóza
  • B450 Plicní kryptokokóza
  • B460 Plicní mukormykóza
  • B485 Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*)
  • B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B664 Paragonimiasis
  • B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • J09 Chřipka způsobená identif. zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem
  • J100 Chřipka se zánětem plic‚ jiný sezónní chřipkový virus identifikován
  • J110 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J120 Adenovirová pneumonie
  • J121 Pneumonie způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J122 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128 Jiná virová pneumonie
  • J129 Virová pneumonie NS
  • J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152 Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153 Pneumonie způsobená Streptokokem skupiny B
  • J154 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156 Pneumonie způsobená jinou gramnegativní bakterií
  • J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158 Jiný bakteriální zánět plic
  • J159 Bakteriální zánět plic NS
  • J160 Chlamydiová pneumonie
  • J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170 Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171 Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172 Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173 Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178 Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180 Bronchopneumonie NS
  • J181 Laloková pneumonie NS
  • J182 Hypostatická pneumonie NS
  • J188 Jiná pneumonie, původce NS
  • J189 Pneumonie NS
  • J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J850 Gangréna a nekróza plic
  • J851 Absces plic s pneumonií
  • J852 Absces plic bez pneumonie
  • J954 Mendelsonův syndrom
  • P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234 Vrozená pneumonie způsobená Escherichia coli
  • P235 Vrozená pneumonie způsobená Pseudomonas
  • P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239 Vrozená pneumonie NS
  • P240 Novorozenecká aspirace smolky
  • P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242 Novorozenecká aspirace krve
  • P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249 Novorozenecký aspirační syndrom NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33 Zhoubný novotvar průdušnice (trachey)
  • C340 ZN - hlavní průduška
  • C341 ZN - horní lalok‚ průduška nebo plíce
  • C342 ZN - střední lalok‚ průduška nebo plíce
  • C343 ZN - dolní lalok‚ průduška nebo plíce
  • C348 ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349 ZN - průduška a plíce NS
  • C780 Sekundární ZN plic
  • C783 Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021 Karcinom in situ - průdušnice
  • D022 Karcinom in situ - průduška a plíce
  • D023 Karcinom in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí a pohrudnice
  • C381 ZN - přední mediastinum
  • C382 ZN - zadní mediastinum
  • C383 ZN - mediastinum, část NS
  • C384 ZN - pohrudnice (pleura)
  • C388 ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C450 Mezoteliom pohrudnice (pleury)
  • C781 Sekundární ZN mezihrudí (mediastina)
  • C782 Sekundární ZN pohrudnice (pleury)
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné
  • D142 Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143 Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152 Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157 Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167 Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190 Nezhoubný novotvar - mezotel pleury
  • D381 Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382 Novotvar NNCH - pohrudnice (pleura)
  • D383 Novotvar NNCH - mezihrudí (mediastinum)
 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730 Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731 Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740 Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741 Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750 Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751 Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760 Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761 Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280 Rozdrcený hrudník
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174 Cizí těleso v průdušnici
  • T175 Cizí těleso v průdušce
  • T178 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797 Úrazový podkožní emfyzém
  • T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - pneumotorax a hemotorax
  • J930 Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931 Jiný spontánní pneumotorax
  • J938 Jiný pneumotorax
  • J939 Pneumotorax NS
  • J942 Hemotorax
  • P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • S2700 Úrazový pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701 Úrazový pneumotorax; otevřená rána
  • S2710 Úrazový hemotorax; neotevřená rána
  • S2711 Úrazový hemotorax; otevřená rána
  • S2720 Úrazový hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721 Úrazový hemopneumotorax; otevřená rána
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci dýchací soustavy
  • J47 Rozšíření průdušek (bronchiektázie)
  • J681 Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J683 Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684 Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688 Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J81 Plicní edém
  • J82 Plicní eozinofilie nezařazená jinde
  • J853 Absces mediastina
  • J860 Pyotorax s píštělí
  • J869 Pyotorax bez píštěle
  • J90 Pohrudniční výpotek nezařazený jinde
  • J91 Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920 Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929 Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J940 Chylózní výpotek
  • J941 Fibrotorax
  • J948 Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949 Pohrudniční stav NS
  • J950 Špatná funkce tracheostomie
  • J955 Subglotická stenóza po výkonu
  • J958 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J980 Nemoci bronchu nezařazené jinde
  • J981 Plicní kolaps
  • J984 Jiná onemocnění plic
  • J985 Nemoci mediastina nezařazené jinde
  • J986 Onemocnění bránice (diafragmy)
  • J987 Infekce dýchacích cest nezařazené jinde
  • J988 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989 Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990 Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991 Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998 Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400 Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408 Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409 Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280 Primární atelektáza u novorozence
  • P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283 Primární spánková apnoe novorozence
  • P284 Jiná apnoe novorozence
  • P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289 Poruchy respirace u novorozence NS
  • R042 Hemoptýza
  • R048 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049 Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05 Kašel
  • R060 Dušnost [dyspnoe]
  • R061 Stridor
  • R062 Sípání
  • R063 Periodické dýchání
  • R064 Hyperventilace
  • R066 Škytání
  • R067 Kýchání
  • R068 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071 Bolest na hrudi při dýchání
  • R090 Asfyxie
  • R091 Zánět pohrudnice (pleuritida)
  • R092 Zástava dechu
  • R093 Abnormální sputum
  • R098 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách plic
  • R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430 Ošetření tracheostomie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - hrudní drenáž
  • 57229 PLEUROSTOMIE
  • 57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
  • 57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU APOD.
  • 89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
  • 90828 (DRG) EVAKUACE HEMATOMU NEBO EMPYEMU PLIC THORAKOSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty plic (kód MKN-10 platný jen pro referenční období)
  • B59 Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - hrudní drenáž
  • 57229 PLEUROSTOMIE
  • 57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
  • 57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU APOD.
  • 89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
  • 90828 (DRG) EVAKUACE HEMATOMU NEBO EMPYEMU PLIC THORAKOSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace