Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-I09 Diagnostický chirurgický výkon nebo výkon na mízních uzlinách pro onemocnění dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním dýchací soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon za účelem diagnostiky nebo výkon pro odstranění mízních uzlin a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F03, 04-N01, 04-N02, 04-N03, 04-V02, 04-T01, 04-X01, 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - intersticiální plicní nemoc
  • D860Sarkoidóza plic
  • D861Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863Sarkoidóza kůže
  • D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869Sarkoidóza NS
  • J60Pneumokonióza uhlokopů
  • J61Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630Aluminóza (plic)
  • J631Bauxitová fibróza (plic)
  • J632Berylióza
  • J633Grafitová fibróza (plic)
  • J634Sideróza
  • J635Stanóza
  • J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64Neurčená pneumokonióza
  • J660Bysinóza
  • J661Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662Kanabinóza
  • J668Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670Farmářské plíce
  • J671Bagasóza
  • J672Plíce chovatelů ptáků
  • J673Suberóza
  • J674Sladovnické plíce
  • J675Plíce pracovníků s houbami
  • J676Plíce loupačů javorové kůry
  • J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J840Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848Jiné určené intersticiální plícní nemoci
  • J849Intersticiální plicní nemoc NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • Q320Vrozená tracheomalacie
  • Q321Jiné vrozené vady průdušnice
  • Q322Vrozená bronchomalacie
  • Q323Vrozené zúžení bronchu
  • Q324Jiné vrozené vady bronchu
  • Q330Vrozená cystická plicní nemoc
  • Q331Přídatný lalok plic
  • Q332Sekvestrace plic
  • Q333Nevyvinutí plic
  • Q334Vrozené bronchiektázie
  • Q335Ektopická tkáň v plicích
  • Q336Hypoplazie a dysplazie plic
  • Q338Jiné vrozené vady plic
  • Q339Vrozená vada plic NS
  • Q340Vada pohrudnice
  • Q341Vrozená cysta mezihrudí - mediastina
  • Q348Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
  • Q349Vrozená vada dýchací soustavy NS
  • Q676Vpadlý hrudník - pectus excavatum
  • Q677Pectus carinatum
  • Q678Jiné vrozené deformity hrudníku
  • Q765Krční žebro
  • Q766Jiné vrozené malformace žeber
  • Q767Vrozená malformace hrudní kosti
  • Q768Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
  • Q769Vrozená vada kostěného hrudníku NS
  • Q772Syndrom krátkého žebra
  • Q790Vrozená brániční kýla
  • Q791Jiné vrozené vady bránice
 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280Rozdrcený hrudník
  • T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174Cizí těleso v průdušnici
  • T175Cizí těleso v průdušce
  • T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797Traumatický podkožní emfyzém
  • T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - pneumotorax a hemotorax
  • J930Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931Jiný spontánní pneumotorax
  • J938Jiný pneumotorax
  • J939Pneumotorax NS
  • J942Hemotorax
  • P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • S2700Traumatický pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701Traumatický pneumotorax; otevřená rána
  • S2710Traumatický hemotorax; neotevřená rána
  • S2711Traumatický hemotorax; otevřená rána
  • S2720Traumatický hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721Traumatický hemopneumotorax; otevřená rána
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci dýchací soustavy
  • J47Bronchiektázie - rozšíření průdušek
  • J681Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J683Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J700Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J708Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J81Plicní edém
  • J82Plicní eozinofilie, NJ
  • J853Absces - mediastina
  • J860Pyotorax s píštělí
  • J869Pyotorax bez píštěle
  • J90Pohrudniční výpotek, NJ
  • J91Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J940Chylózní výpotek
  • J941Fibrotorax
  • J948Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949Pohrudniční stav NS
  • J950Špatná funkce tracheostomie
  • J955Subglotická stenóza po výkonu
  • J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J980Nemoci bronchu, NJ
  • J981Plicní kolaps
  • J984Jiná onemocnění plic
  • J985Nemoci mediastina, NJ
  • J986Onemocnění bránice - diafragmy
  • J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280Primární atelektáza u novorozence
  • P281Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283Primární spánková apnoe novorozence
  • P284Jiná apnoe novorozence
  • P288Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289Poruchy respirace u novorozence NS
  • R042Hemoptýza
  • R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05Kašel
  • R060Dušnost - dyspnoe
  • R061Stridor
  • R062Sípání
  • R063Periodické dýchání
  • R064Hyperventilace
  • R066Škytání
  • R067Kýchání
  • R068Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071Bolest na hrudi při dýchání
  • R090Asfyxie
  • R091Zánět pohrudnice - pleuritida
  • R092Zástava dechu
  • R093Abnormální sputum
  • R098Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
  • R942Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • Z030Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430Ošetření tracheostomie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - diagnostický chirurgický výkon
  • 51713DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE
  • 52411TORAKO - MEDIASTINOSKOPIE
  • 57111TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ
  • 57117MEDIASTINOSKOPIE
  • 57211REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE
  • 57227EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY - SKALENOVÁ BIOPSIE
  • 57231MEDIASTINOTOMIE
  • 71797KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE
  • 90780(DRG) CÍLENÁ PUNKCE ORGÁNU NEBO LOŽISKA LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
  • 90781(DRG) CÍLENÝ ODBĚR BIOPSIE LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - sarkoidóza mízních uzlin
  • D861Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na mízních uzlinách
  • 51239RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN
  • 71747ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN
  • 71749BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN
  • 71751EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ
  • 90400(DRG) LYMFADENEKTOMIE MEDIASTINÁLNÍ
  • 90405(DRG) VIDEOOSKOPICKÁ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH UZLIN
  • 90406(DRG) VIDEOOSKOPICKÁ EXSTIRPACE SENTINELOVÉ UZLINY AXILY
  • 90407(DRG) BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY
  • 90841(DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAAORTÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90886(DRG) LAPAROSKOPICKÁ LYMFADENEKTOMIE RADIKÁLNÍ PARAAORTÁLNÍ A PARAKAVÁLNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace