Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K01 Tuberkulóza

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s tuberkulózou, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - tuberkulóza
  • A150TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152TBC plic, ověřená histologicky
  • A153TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • B909Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace