Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K02 Záněty plic

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětem plic, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě délky umělé plicní ventilace (v rozsahu 2-4 dny), skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a časného úmrtí do druhého dne od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 21
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty plic
  • A065Amébový plicní absces (J99.8*)
  • A202Plicní forma moru
  • A212Plicní forma tularemie
  • A221Plicní antrax
  • A310Plicní mykobakteriální infekce
  • A420Plicní aktinomykóza
  • A430Plicní nokardióza
  • A481Legionářská nemoc
  • B012Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B250Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330Epidemická myalgie
  • B334Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371Plicní kandidóza
  • B380Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400Akutní plicní blastomykóza
  • B401Chronická plicní blastomykóza
  • B402Plicní blastomykóza NS
  • B410Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440Invazivní plicní aspergilóza
  • B441Jiná plicní aspergilóza
  • B450Plicní kryptokokóza
  • B460Plicní mukormykóza
  • B583Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B59Pneumocystóza - pneumocystosis (J17.3*)
  • B664Paragonimiasis
  • B671Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • J09Chřipka způsobená virem ptačí chřipky
  • J100Chřipka se zánětem plic, jiný chřipkový virus identifikován
  • J110Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J120Adenovirová pneumonie
  • J121Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
  • J122Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128Jiná virová pneumonie
  • J129Virová pneumonie NS
  • J13Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
  • J154Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
  • J157Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158Jiný bakteriální zánět plic
  • J159Bakteriální zánět plic NS
  • J160Chlamydiová pneumonie
  • J168Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180Bronchopneumonie NS
  • J181Laloková pneumonie NS
  • J182Hypostatická pneumonie NS
  • J188Jiná pneumonie, původce NS
  • J189Pneumonie NS
  • J690Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J850Gangréna a nekróza plic
  • J851Absces plic s pneumonií
  • J852Absces plic bez pneumonie
  • J954Mendelsonův syndrom
  • P230Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
  • P235Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
  • P236Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239Vrozená pneumonie NS
  • P240Novorozenecká aspirace smolky
  • P241Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242Novorozenecká aspirace krve
  • P243Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249Novorozenecký aspirační syndrom NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace