Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K03 Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, kteří byli přijati na lůžko akutní péče pro diagnostiku nebo léčbu zánětu průdušnice, průdušek nebo průdušinek. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 22
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty průdušnice, průdušek a průdušinek
  • A370Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
  • A371Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
  • A378Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
  • A379Dávivý kašel NS
  • J041Akutní zánět průdušnice
  • J042Akutní zánět hrtanu i průdušnice
  • J200Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
  • J201Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
  • J202Akutní bronchitida způsobená streptokokem
  • J203Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
  • J204Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
  • J205Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J206Akutní bronchitida způsobená rinovirem
  • J207Akutní bronchitida způsobená echovirem
  • J208Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J209Akutní bronchitida NS
  • J210Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J211Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
  • J218Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J219Akutní bronchiolitida NS
  • J22Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
  • J40Zánět průdušek neurčený jako akutní nebo chronický
  • J410Prostá chronická bronchitida
  • J411Mukopurulentní chronická bronchitida
  • J418Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
  • J42Neurčená chronická bronchitida
  • J680Bronchitida a pneumonitida způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J682Zánět horních cest dýchacích způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace