ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K05 Plicní embolie

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s plicní embolií, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu plicní embolie (například antikoagulační terapii) a diagnostiku. Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin na základě časného úmrtí do druhého dne od přijetí, délky umělé plicní ventilace (v rozsahu 2-4 dny), závažnosti hlavní diagnózy, skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nebo centra vysoce specializované kardiovaskulární péče.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 24
Počet DRG skupin 5
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F01
Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - plicní embolie
  • I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • T790 Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791 Tuková embolie (úrazová)
  • T800 Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace