Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K05 Plicní embolie

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s plicní embolií, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu plicní embolie (například antikoagulační terapii) a diagnostiku. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě délky umělé plicní ventilace (v rozsahu 2-4 dny), závažnosti hlavní diagnózy, skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a časného úmrtí do druhého dne od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 24
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - plicní embolie
  • I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
  • I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
  • T790Vzduchová embolie (úrazová)
  • T791Tuková embolie (úrazová)
  • T800Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace