Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K08 Respirační selhání

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s respiračním selháním, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativně léčené pacienty bez umělé plicní ventilace, případně s plicní ventilací v celkovém rozsahu maximálně jeden den (do 24 hodin), nebo diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 4 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a časného úmrtí do druhého dne od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 27
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - respirační selhání
  • J80Syndrom respirační tísně dospělých
  • J951Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
  • J952Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
  • J953Chronická plicní nedostatečnost po operaci
  • J9600Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9601Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9609Akutní respirační selhání, typ nespecifikován
  • J9610Chronické respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9611Chronické respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9619Chronické respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9690Respirační selhání NS, Typ I [hypoxický]
  • J9691Respirační selhání NS, Typ II [hyperkapnický]
  • J9699Respirační selhání NS, typ nespecifikován
  • P220Syndrom dechové tísně novorozence
  • P221Přechodná tachypnoe novorozence
  • P228Jiná dechová tíseň novorozence
  • P229Dechová tíseň novorozence NS
  • P270Wilsonův-Mikityho syndrom
  • P271Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
  • P285Respirační selhání novorozence
  • U049Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace