Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K09 Zhoubný novotvar průdušnice a plic

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem plic nebo průdušnice, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o symptomatickou nebo paliativní léčbu onemocnění, případně hospitalizace pro neinvazivní diagnostiku. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 4 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a časného úmrtí do druhého dne od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 28
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-N01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace