ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K10 Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem dýchací soustavy mimo zhoubný, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o hospitalizace s neinvazivní diagnostikou onemocnění, případně symptomatickou léčbu. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 29
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-N03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné
  • D142 Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143 Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152 Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157 Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167 Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190 Nezhoubný novotvar - mezotel pleury
  • D381 Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382 Novotvar NNCH - pohrudnice (pleura)
  • D383 Novotvar NNCH - mezihrudí (mediastinum)
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace